Stockholm, 12 Juli 2016

CGI, Sveriges största IT-tjänsteföretag, har tecknat ett nytt avtal med Eltel gällande infrastrukturtjänster, datacenter och applikationsdrift. Avtalet innebär att CGI får ett utökat förtroende att förvalta IT-driften i hela Norden och Baltikum. På sikt kommer ytterligare flera av de länder där Eltel är verksamma att ingå i avtalet.

Som en del av avtalet migrerar och konsoliderar CGI Eltels datacenter till CGI:s centrala tjänster och datacenter. Avtalet löper över fem år och ordervärdet uppgår till cirka 80 MSEK.

Eltel är en ledande europeisk leverantör av tekniska tjänster för kritiska infrastrukturnätverk, s.k. Infranets. Kunderna består bland annat av teleoperatörer och elbolag. Företaget är inne i en expansionsfas och behöver därför en skalbar och flexibel lösning som gör det enklare att snabbt integrera, och realisera värdet av förvärvade verksamheter. I linje med detta konsoliderar företaget sin IT-drift i ett nytt koncern-övergripande avtal, vilket även innebär att CGI tar över driften av Eltels nuvarande datacenters i Norden. CGI:s moderniserade infrastrukturtjänster, vilka bland annat innebär en högre grad av självbetjänings-möjligheter, proaktiv uppföljning och kortade ledtider underlättar Eltels satsning på att framtidssäkra sin IT-infrastruktur.

– Att vi har möjlighet att själva gå in i en portal och exempelvis lägga upp servrar och tjänster kommer att öka vår effektivitet och följaktligen spara både tid och kostnader, säger Michael Langendorf, CIO på Eltel. En centralisering av vår IT-infrastruktur kommer även att ge oss skalfördelar inom våra affärsområden och resultera i mer stabila och säkra leveranser både för våra kunder och internt.

– Vårt samarbete med Eltel har hittills omfattat deras svenska verksamhet. Nu ser vi fram emot att stödja Eltel på koncernnivå i deras utveckling och expansion, och att bidra till en snabbare ”go-to-market”. Eltel har höga ambitioner och ligger i framkant, så jag är inte förvånad över att de är en av de första kunderna som använder våra moderniserade infrastrukturtjänster, säger Pär Fors, Sverigechef på CGI. 

 

För mer information, vänligen kontakta:
Alexandra Kärnlund, PR- och kommunikationsansvarig, CGI Sverige, telefon: 08-671 0662, e-mail: alexandra.karnlund@cgi.com 

Om CGI
CGI Group Inc grundades 1976 och är den femte största oberoende leverantören av tjänster inom IT och affärsprocesser i världen. Med cirka 65 000 medarbetare på kontor och globala leveranscenters i Amerika, Europa och Asien erbjuder CGI tusentals globala kunder en heltäckande tjänsteportfölj med avancerade konsulttjänster inom IT och affärsprocesser, systemintegration, applikationsutveckling och underhåll, drift och hantering av infrastruktur samt cirka 150 patenterade lösningar. CGI har en årlig omsättning på över 10 miljarder CAD och en orderstock på drygt 20 miljarder CAD. CGI:s aktier är noterade på TSX (GIB:A) och NYSE (GIB). Webb: www.cgi.com.