Stockholm, 16 Juni 2016

Region Jämtland Härjedalen blir det åttonde av Sveriges 21 landsting som inför eFrikort. Tjänsten har utvecklats av CGI, Sveriges största IT-tjänsteleverantör. Fördelarna för regionen är en enklare, säkrare och mer ekonomisk administration av högkostnadsskyddet. Patienterna slipper hålla reda på stämpelremsor och kvitton, och kommer snart även att själva kunna gå in på webben och se sin status för frikort. Avtalet mellan Region Jämtland Härjedalen och CGI gäller i två år.

Tjänsten eFrikort har utvecklats vid CGI:s kontor i Östersund som även sköter leveransen till de landsting som hittills har anslutit sig till tjänsten. Intresset för att införa eFrikort är stort även hos landets övriga landsting, då det innebär många fördelar både för personal och patienter. Tiden en patient behöver i kassan minskar, patientkontorens arbetsbelastning minskar och krediteringsbehoven för överdebitering minskar, något som idag kräver stora resurser. eFrikort ger kassapersonalen direktinformation om patientens frikortsstatus, och om patienten ska betala full, del av, eller ingen patientavgift.

"Vid manuell hantering riskerar många patienter att inte få ta del av frikortsförmånen, och betalar alltså för läkarbesök trots att de enligt lag har rätt att slippa debitering vid uppnådd gräns. Det känns orättvist när patienter med stora vårdbehov, till exempel äldre, går miste om denna förmån för att de kanske missat att visa upp kvitton eller blivit av med sin stämpelremsa. Med eFrikort minskar risken att patienten får betala mer än högkostnadsgränsen", säger Anette Hägglund Sundin, ansvarig för eFrikort på CGI Sverige.

Landstinget i Uppsala Län var först ut med att ansluta sig och har använt eFrikort sedan 2013. Två år senare infördes tjänsten i Stockholms läns landsting med sina drygt 2,2 miljoner invånare, samt i Region Östergötland. I dagarna har tjänsten gått i drift i Region Gotland och under 2016 har avtal tecknats med ytterligare fyra landsting: Norrbottens läns landsting, Region Halland, Landstinget Västmanland och Region Jämtland Härjedalen. Total kommer cirka 4 miljoner invånare ha tillgång till eFrikort när tjänsten är igång i de åtta anslutna landstingen.

På sikt kommer patienterna i de landsting som är anslutna till eFrikort att själva ha tillgång till uppgifter om betalda patientavgifter och frikortsstatus via e-tjänster på 1177 Vårdguiden. eFrikort gäller för samtliga vårdinstanser inom den anslutna regionen, inklusive privata vårdgivare anslutna till landstinget.

För mer information, vänligen kontakta:

Alexandra Kärnlund, PR- och kommunikationsansvarig, CGI Sverige.