Stockholm, 23 Januari 2017

Stora satsningar på varumärket och ett tydligt fokus på employer branding har gett effekt, både internt och externt. CGI klättrar på många rankinglistor och Berit Henesy är nominerad till Årets personaldirektör inom employer branding.

Med cirka 3 800 medarbetare är CGI Sveriges största IT-företag. HR-direktören Berit Henesy har varit med på förändringsresan, från WM-data, till Logica och nu CGI sedan 2012. Berit har alltid arbetat inom HR men haft olika roller.

Berit berättar att synen på HR har förändrats under de senaste tio åren. Frågorna har fått en tydligare plats i ledningsgrupper och på lednings-möten, och det finns representanter från HR-avdelningen på alla enhetsnivåer. När det görs uppköp av andra företag har HR i dag en central roll. Om nomineringen till Årets personaldirektör inom employer branding säger hon:

”Det är väldigt roligt! Vi har ett jätteduktigt team som jobbar med rekrytering och employer branding, som leds av Sara Stjernberg och vi har lagt extra kraft på att synas mera i olika sammanhang.”

Detta har gett resultat och de klättrar på olika rankinglistor – bland annat i alla resultaten från Universums undersökningar. Detsamma gäller för de undersökningar som görs internt.

“Vi är ute och träffar studenter på ett stort antal universitet i Sverige – från norr till söder. Vi är engagerade på arbetsmarknadsdagar och har nyligen deltagit på Microsofts stora konferens Techdays – både med utvecklare och chefer. Dessutom kommer vi att vara prisutdelare av Årets utvecklare på Code Night som anordnas av IDG i mitten av december. Ja, vi arbetar med att synas utåt och berätta vad vi gör, för att attrahera och stärka varumärket. Vi vill att våra medarbetare ska känna sig stolta och glada för att jobba på CGI – det är viktigt”, säger Berit.

Företagskulturen är viktig inom CGI. Vår grundare hade en dröm när han skapade CGI: Att skapa en miljö där alla trivs med att arbeta tillsammans och som ägare bidra med att bygga upp ett företag som alla kan vara stolta över.

”Det är väldigt viktigt att vi känner en stolthet i företaget och det är också min grundregel inom employer branding. Drömmen genomsyrar vår företagskultur, det särskiljer oss gentemot andra och det är något jag är stolt över”, säger Berit.

Som anställd på CGI är du med och gör samhällsnytta. Många som kommer hit blir förvånade när de förstår vidden av alla de tjänster och funktioner som CGI har en del i, menar Berit. Det kan exempelvis handla om inloggning och underskrifter för e-tjänster, sjukvård och omsorg. Med andra ord: livsnödvändig infrastruktur som man som samhällsmedborgare i dag tar för givet.

”I dag är CSR och ISO-certifieringar en hygienfaktor. Samhällsnyttan har istället blivit det som efterfrågas redan under rekryteringsmöten, speciellt hos den unga generationen. Det handlar om att man vill känna sig stolt över att jobba i den typen av projekt”, avslutar Berit.