Stockholm, Sverige, 23 Oktober 2015

Varje år delas Womentorpriset ut av IT&Telekomföretagen i samarbete med Computer Sweden. Priset delas ut i två kategorier: individ och företag/organisation. Nu har årets nominerade presenterats och Pär Fors, Sverigechef för CGI, är en av finalisterna i kategorin individ.

De som får priset ska ha bidragit till att öka uppmärksamheten kring att fler kvinnor på ledande positioner skapar hållbar konkurrenskraft och ökad lönsamhet i IT- och telekombranschen. Pristagarna ska också ha bidragit till att fler kvinnor innehar ledande positioner.

En grundpelare för Pär Fors är mångfald, vad gäller kön, bakgrund och ålder. Ett led i detta är CGI´s engagemang i Womentor - ett program för att stödja företag i IT- och telekombranschen som vill arbeta systematiskt för att öka andelen kvinnliga chefer. Idag är 35 procent av medarbetarna och 40 procent av ledarna på CGI kvinnor.

- Det känns självklart att arbeta för jämställdhet och branschen behöver fler kvinnor. Vi vet att blandade team skapar större trivsel och presterar mycket bättre, säger Pär Fors. Detta är något vi prioriterar högt och vi har tydliga och långsiktiga mål för att skapa en jämställd arbetsplats. Womentor är en viktig del i det arbetet. Att nomineras till Womentorpriset gör mig både stolt och glad och det visar också att vårt arbete ger resultat.

Läs pressmeddelandet från IT & Telekomföretagen där juryn presenterar alla finalisterna till Womentorpriset 2015. Läs också Computer Swedens artikel om nomineringarna. Vinnarna presenteras under IT&Telekomdagen den 4 november.