Stockholm, Sverige, 20 Juni 2017

 

CGI har öppnat ett nytt kompetenscenter för att samla ledande kompetens inom digitalisering av leverantörs- och försörjningskedjan. Det nya centret är placerat i Lyon, Frankrike, och ska hjälpa kunder över hela världen. Centrets 350 experter, som ska förstärkas med ytterligare 250 personer, arbetar nära kunderna för att identifiera och utveckla nya digitala lösningar för leverantörskedjan och att omvandla kundernas affärsmodeller genom nya digitala partnerlösningar som stödjer innovativa arbetssätt.

I CGI:s globala undersökning CGI Global 1000 framkom det att 90 procent av cheferna inom tillverkande industri prioriterar digitalisering av sina affärsprocesser för att förbättra organisationens leveransförmåga och förbättra kundupplevelsen. CGI har identifierat tre viktiga utmaningar som företagen står inför för att digitalt förvandla sina försörjningskedjor:

1) Förbättra insamlingen och distributionen av data för att driva insikt
2) Använda dessa insikter för att ompröva sina organisationsmodeller
3) Integrera traditionella försörjningskedjor med digital teknik för att automatisera och transformera processer

För mer information om vårt nya kompetenscenter, se https://www.cgi.com/en/cgi-opens-new-global-center-excellence-accelerate-supply-chain-eco-system-digitalization-for-clients-worldwide