Stockholm, 11 April 2019

CGI och YIT Oyj, Finlands största byggbolag, har ingått ett avtal som ska hjälpa YIT att erbjuda slutanvändarna modernare och mer samordnade tjänster, och samtidigt skapa en ny leveransmodell för IT-tjänster. YIT:s strategiska samarbete med CGI är ett ytterligare steg i företagets omorganisation av sina IT-tjänster.

"Vi vill utnyttja CGI:s expertkunskap när det gäller att använda ny teknik för att skapa värde för verksamheten och våra kunder”, säger YIT:s Chief Information Officer, Esa Nykänen. ”IT-tjänster är CGI:s kärnverksamhet, medan vår kärnverksamhet omfattar stadsutveckling, byggverksamhet och relaterade tjänster. Om våra respektive företag gör det vi är bäst på kommer vi att åstadkomma stora kostnadsbesparingar, förbättra slutanvändarupplevelsen av IT-tjänsterna och få bästa möjliga support för den digitala förändringen inom verksamheten."

Med den här metoden för integrering och hantering av tjänster tar CGI det operativa ansvaret för hela YIT:s ekosystem för IT-tjänster, med hjälp av sina experter i Finland och resurser inom sina globala leveranscenter. CGI kommer att utveckla nya IT-tjänster åt YIT i form av digital självbetjäning, automatisering och mjukvarurobotar, samt tillhandahålla tjänster i anknytning till arbetsstationer, livscykler, hjälptjänster och systemintegration i alla länder där YIT är verksamma.

"Enligt vår globala undersökning har företag med en affärsdriven inställning till IT-utveckling i snitt en mer konkurrenskraftig ställning i sina respektive branscher”, säger Leena-Mari Lähteenmaa, SVP på CGI i Finland. ”Genom det här samarbetet får YIT tillgång till hela vårt utbud av IT-tjänster, best practise och resurser. Det visar på ett stort förtroende för oss som strategisk partner i YIT:s affärsdrivna IT-utveckling."

YIT är Finlands största och ett av de mest framträdande byggbolagen i Nordeuropa. De utvecklar och bygger bostäder, kommersiella fastigheter och stadsområden. De är också specialiserade inom krävande infrastruktur- och beläggningsprojekt. Tillsammans med kunderna skapar de 10 000 medarbetarna mer funktionella, attraktiva och hållbara städer och miljöer.

I Sverige är YIT verksamma över hela landet inom infrastrukturprojekt med fokus på grund- och anläggning, tunnel- och berg samt beläggning. YIT har funnits på den svenska marknaden i närmare 30 år och har gedigen kunskap om de lokala förutsättningarna. För mer information, se www.yit.se