6 April 2021

CGI har tillsammans med tre andra leverantörer vunnit Skatteverkets ramavtal för uppdragstjänster inom IT-applikation. Upphandlingen är den första där Skatteverket använder kvalitet som utslagsgivande kriterium. Istället för att upphandla enskilda konsulter till lägsta pris, upphandlar Skatteverket denna gång hela team av applikationskonsulter inklusive arbetssätt.

”Genom att köpa hela team från CGI, får Skatteverket tillgång till hela vårt strukturkapital – det vill säga till våra metoder och även till vår globala expertis. Därmed får Skatteverket en helt ny utväxling på sin investering, något som till slut kommer till nytta även för medborgarna” säger John Karnblad, President, CGI, Skandinavien.

Ett avgörande kvalitetskriterium var att kunna uppvisa dokumenterat välstrukturerade arbetsmetoder. CGI valdes bland annat tack vare goda referenser från arbeten med ramverket för agilt utvecklingsarbete, ASOP, och för sitt ramverk Management Foundation som säkerställer att arbetsmetoderna gynnar alla parter.

”Skatteverket är en viktig digital samhällsaktör som håller en mycket hög servicegrad gentemot medborgarna. Vi är glada över att få bidra till att ytterligare höja kvaliteten på Skatteverkets tjänster", säger John Karnblad.

Upphandlingen innefattar områdena Uppdragsorganisation, Analys och utredning, Agilt Team, Utvecklingsuppdrag samt Agilt team Javautveckling.

Avtalet är ett avropsavtal som löper under två år med möjlighet till förlängning på ytterligare ett år och sedan ett år. Avtalet omfattar Skatteverket, Valmyndigheten, Skatterättsnämnden och Forskarskattenämnden.

CGI har redan idag ett flertal åtaganden för Skatteverket, bland annat dess e-id-tjänst.

För mer information, kontakta Robert Almqvist på robert.almqvist@cgi.com.

About CGI

Founded in 1976, CGI is among the largest independent IT and business consulting services firms in the world. With 76,000 consultants and other professionals across the globe, CGI delivers an end-to-end portfolio of capabilities, from strategic IT and business consulting to systems integration, managed IT and business process services and intellectual property solutions. CGI works with clients through a local relationship model complemented by a global delivery network that helps clients digitally transform their organizations and accelerate results. CGI Fiscal 2020 reported revenue is C$12.16 billion and CGI shares are listed on the TSX (GIB.A) and the NYSE (GIB). Learn more at cgi.com