Stockholm, Sverige, 20 November 2013

CGI, Sveriges största IT-tjänsteföretag, har ingått avtal med Försvarets Materielverk (FMV) om uppgradering och vidareutveckling av Fenix, ett system för driftsuppföljning och underhåll av flygmateriel. Systemet används exempelvis av Flygvapnets Gripen-plan, helikoptrar och obemannade luftfarkoster (UAV) och hjälper till att både effektivisera underhållsarbetet och säkerställa flygsäkerheten utifrån rådande regler.

Det initiala kontraktsvärdet är cirka 40 MSEK och totalvärdet uppgår till 175 MSEK. Avtalet löper under tre år med möjlighet till upp till fyra års förlängning. Det nya avtalet omfattar också förvaltning av Fenix-systemet samt stöd vid övergång från Försvarsmaktens äldre system till det nya Fenix. Systemet stödjer även leasing- och exportaffärer av JAS 39 Gripen och används för närvarande även av de flygvapen som använder planen i Thailand, Ungern och Tjeckien.

- Vi är mycket glada att ha fått förnyat förtroende från FMV och vi ser fram emot att ta nästa steg i utvecklingen av det viktiga Fenix-systemet, säger Björn Ivroth, Sverigechef på CGI. Detta är bara är ett av många pågående samarbeten med FMV inom IT-stöd för logistik, drift och underhåll. Det nya avtalet är ett bevis för att vi har både den tekniska och verksamhetsmässiga kompetens som behövs, samtidigt som vi är framgångsrika i att driva komplexa utvecklingsprojekt.

För mer information, vänligen kontakta:
Malin Westlund, PR- och kommunikation, CGI Sverige, tel: 073-75 000 66, e-post: m.westlund@cgi.com

Om FMV
Försvarets materielverk, FMV levererar försvarslogistik. Det innebär att verket, tillsammans med sin viktigaste partner Försvarsmakten, utformar och förser försvaret med försvarsmateriel och tjänster. FMV har kunskap i teknik och affärer. FMV är en civil oberoende myndighet under ägaren Försvarsdepartementet. De samarbetar med många aktörer, både inom Sverige och internationellt, för att leverera lösningar på de behov av försvarslogistik som deras kunder har.

Om CGI
CGI Group Inc grundades 1976 och är den femte största oberoende leverantören av tjänster inom IT och affärsprocesser i världen. Med cirka 68 000 medarbetare på kontor och globala leveranscenters i Amerika, Europa och Asien erbjuder CGI tusentals globala kunder en heltäckande tjänsteportfölj med avancerade konsulttjänster inom IT och affärsprocesser, systemintegration, applikationsutveckling och underhåll, drift och hantering av infrastruktur samt ett brett sortiment av patenterade lösningar. CGI har en årlig omsättning på över 10 miljarder CAD och en orderstock som överskrider 18 miljarder CAD. CGI:s aktier är noterade på TSX (GIB:A) och NYSE (GIB). Webb: www.cgi.com.