Stockholm, Sverige, 12 Mars 2014

CGI, Sveriges största IT-tjänsteföretag, tecknar nytt ramavtal med Konsumentverket om utveckling av webbtjänster. CGI har fått uppdraget att bygga en webbtjänst för vägledning och information till konsumenter. Ramavtalet är giltigt i två år, med möjlighet till förlängning i ytterligare två år.

Regeringen har gett Konsumentverket uppdraget att samordna en nationell kontaktpunkt för vägledning i konsumentfrågor. Tjänsten ska bestå av en vägledningsdel via bland annat telefon och e-post samt en webbaserad informationsdel. Inom ramen för projektet kommer CGI bland annat att utveckla webbtjänsten och konsumenternas möjligheter till kontaktvägar. Tjänsten kommer att innehålla konsumentinformation från Konsumentverket och en rad andra aktörer inom konsumentområdet.

CGI kommer också tillsammans med Konsumentverket att utveckla webbtjänster för ytterligare ett regeringsuppdrag, som innebär att inrätta och tillhandahålla en webbaserad informationstjänst för remitteringar. Tjänsten ska göra det möjligt för konsumenterna att jämföra kostnader som olika betaltjänsteleverantörer begär för att föra över en viss summa pengar från Sverige till ett låg- och medelinkomstland i enlighet med OECD/DAC:s definition. 

- Vi är väldigt stolta över att Konsumentverket valt CGI som samarbetspartner. Med kombinationen av närheten till våra kunder och vår långa erfarenhet inom offentlig sektor kan vi säkerställa att IT-lösningarna ger maximal medborgarnytta, säger Bengt-Göran Kangas, ansvarig för offentlig sektor på CGI i Sverige. Uppdragets bredd och angelägna syfte gör detta till ett väldigt spännande samarbete.

Konsumentverket har cirka 135 medarbetare som arbetar med rättsskydd, produktsäkerhet och information för att öka tryggheten och kunskapen hos både privatpersoner och näringsidkare. Myndigheten är placerad i Karlstad.

För mer information, vänligen kontakta:

Bengt-Göran Kangas, ansvarig för offentlig sektor, CGI Sverige, tel: 08-517 677 32, e-post: bengt.goran.kangas@cgi.com

Leif Alama, Enhetschef, CGI Karlstad, tel: 054-14 70 26, e-post: leif.alama@cgi.com

Åsa Thoft, PR- och kommunikationsansvarig, CGI Sverige, tel: 070-1919 384, e-post: asa.thoft@cgi.com  

Om CGI
CGI Group Inc grundades 1976 och är den femte största oberoende leverantören av tjänster inom IT och affärsprocesser i världen. Med cirka 68 000 medarbetare på kontor och globala leveranscenters i Amerika, Europa och Asien erbjuder CGI tusentals globala kunder en heltäckande tjänsteportfölj med avancerade konsulttjänster inom IT och affärsprocesser, systemintegration, applikationsutveckling och underhåll, drift och hantering av infrastruktur samt ett brett sortiment av patenterade lösningar. CGI har en årlig omsättning på över 10 miljarder CAD och en orderstock som överskrider 19 miljarder CAD. CGI:s aktier är noterade på TSX (GIB:A) och NYSE (GIB). Webb: www.cgi.com.