Sverige, 22 Augusti 2014

I juli meddelade Landstinget Västernorrland resultatet för ramavtalsupphandling IT-konsulttjänster 2014. CGI Sverige AB har fått fortsatt förtroende och har kvalificerat sig för samtliga kompetensområden och intar första plats inom fyra av fem områden. Avtalet gäller i två år framåt, med ytterligare två optionsår.

Tre leverantörer har valts ut inom varje kompetensområde, vilka omfattas av:

  • Verksamhetsutveckling och strategi
  • Ledning och styrning
  • Systemutveckling och systemförvaltning
  • Infrastruktur
  • Informationssäkerhet

– I det tidigare ramavtalet som gällde från 2010 och till och med den sista juni i år har CGI bemannat och hjälpt Landstinget Västernorrland inom flera områden. Det nya ramavtalet ger CGI en bra position inför avrop inom flera kompetensområden. Vi är mycket glada för det fortsatta förtroendet och ska förvalta detta på bästa sätt, säger Thomas Bodén, regionchef, CGI Sverige.

För mer information, kontakta:
Alexandra Kärnlund, PR- och kommunikationsansvarig, CGI Sverige
Telefon: 08-671 0662,
e-mail: alexandra.karnlund@cgi.com