Stockholm, Sverige, 19 Mars 2014

CGI, Sveriges största IT-tjänsteföretag, har tecknat ett nytt avtal med UC. Partnerskapet syftar till att stödja UC:s verksamhetsutveckling genom att CGI tar ett funktionsansvar för applikationsutveckling, drift av stordatormiljö och servicedesk. Som en del av det nya avtalet övergår 10 medarbetare från UC till CGI. Avtalet är värt drygt 200 MSEK under 7 år med möjlighet till förlängning i ytterligare 1+1 år.

Samarbetet med UC har pågått sedan år 2000, då CGI tog över driften av stordatormiljön där UC:s databaser för affärs- och kreditupplysningsinformation finns. För att ytterligare stärka sin verksamhetsutveckling förlängs samarbetet i sju år. CGI får nu ansvaret för hela stordatormiljön och applikationsutvecklingen, vilket innebär att CGI får ett funktionsansvar för att bättre kunna bedriva ett aktivt kvalitetsarbete i linje med verksamhetens krav.

Genom att outsourca applikationsutveckling, IT-drift och servicedesk är målsättningen att ytterligare förbättra UC:s service både gällande tillgänglighet och kvalitet för UC:s kunder.

- Vi ser fram emot att fortsätta vårt långsiktiga samarbete för att säkra en högkvalitativ, flexibel, skalbar och kostnadseffektiv IT-leverans, för att möta de behov UC:s kunder har. De medarbetare som går över till CGI får stora utvecklingsmöjligheter, samtidigt som vi säkerställer att vi får tillgång till rätt kompetens över tiden, säger Anders Hugosson, vd på UC.   

- Vi är väldigt stolta över det fortsatta förtroendet från UC och ser fram emot att välkomna de nya medarbetarna, vars verksamhetsunika kompetens och expertis inom stordatordrift stärker vårt strategiska partnerskap ytterligare. Tillsammans säkerställer vi tillgänglig och stabil service och tjänster i framkant, så att de möter UC:s kunders behov på bästa sätt, säger Björn Ivroth, Sverigechef på CGI.

För mer information, vänligen kontakta:
Åsa Thoft, PR- och kommunikationsansvarig, CGI Sverige, tel: 070-1919 384, e-post: asa.thoft@cgi.com 
Anders Hugosson, vd UC, tel: 073-914 84 99, e-post: anders.hugosson@uc.se

Om CGI
CGI Group Inc grundades 1976 och är den femte största oberoende leverantören av tjänster inom IT och affärsprocesser i världen. Med cirka 68 000 medarbetare på kontor och globala leveranscenters i Amerika, Europa och Asien erbjuder CGI tusentals globala kunder en heltäckande tjänsteportfölj med avancerade konsulttjänster inom IT och affärsprocesser, systemintegration, applikationsutveckling och underhåll, drift och hantering av infrastruktur samt ett brett sortiment av patenterade lösningar. CGI har en årlig omsättning på över 10 miljarder CAD och en orderstock som överskrider 19 miljarder CAD. CGI:s aktier är noterade på TSX (GIB:A) och NYSE (GIB). Webb: www.cgi.com.

Om UC  (www.uc.se)
UC är Sveriges ledande affärs- och kreditupplysningsföretag. Med hjälp av marknadens mest kompletta kreditupplysningar, unika analyser och effektiva lösningar kan våra kunder fatta säkra affärsbeslut. Dessutom erbjuder vi stöd till sälj- och marknadsfunktioner som vill utveckla lönsamma kundrelationer inom såväl konsument- som företagsmarknaden

Moderbolaget UC AB bildar UC-koncernen tillsammans med dotterbolagen UC allabolag AB, UC Ekonomipublikationer AB, UC Marknadsinformation AB och UC Ljungquist information AB. Huvudägare Nordea, SEB, Handelsbanken, Swedbank.