Stockholm, 3 November 2015

Genom fyra nya avtal har LKAB gett förnyat förtroende till CGI att leverera och stötta gruvföretagets produktionskritiska IT.  I dagarna har arbetet enligt den nya avtalsmodellen påbörjats.  CGI ska bland annat leverera nätverkskompetenser, serverdrifttjänster och affärssystemdrift. Avtalet ska gälla i tre år med möjlighet till upp till två års förlängning.

LKABS produktionskritiska IT omfattar bland annat serverdrift och nätverk. I serveravtalet ingår drift och utvecklingsansvar för serverparken, samt lagring och back-up. I nätverksavtalet ingår bland annat brandväggstjänster. Här kommer CGI att leverera en ny tjänst för att övervaka hela LKABs infrastruktur. Avtalen ger LKAB en fortsatt trygg och stabil bas för sin verksamhet.

Avtalen omfattar även drift av affärssystemet Movex som utgör centrala delar för ekonomi, inköp, leverantörshantering och fakturering, samt så kallade samarbetstjänster, e-post, Exchange och Lync.

Avtalen innebär även att CGI ska leverera kompetens och ledningsfunktioner. Ledningsfunktionen ska vara delaktig i ledning av den dagliga driften och stötta LKABs planering framåt. Även kommunikations- och teletekniker samt systemadministratörer kommer att arbeta på plats i LKABs anläggningar i Kiruna och Malmberget.

- Det är mycket glädjande att CGI genom dessa avtal får ett fortsatt stort förtroende att leverera tjänster som är kritiska för LKABs verksamhet. Vi har ett långt samarbete med företaget och har genom åren byggt upp en unik förståelse för deras komplexa verksamhet och nu ser vi fram emot att fortsätta att ta fram innovativa och proaktiva lösningar och tjänster och medverka till LKABs framgångsrika utveckling, säger Raimo Pesämaa, enhetschef, CGI Sverige.