Stockholm, Sverige, 8 Januari 2014

CGI, Sveriges största IT-tjänsteföretag, har fått förtroendet att leverera verksamhetsstödjande IT till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), den nya myndigheten för tillsyn över hälso- och sjukvård och socialtjänst, som startade 1 juni.

Det nya avtalet, som löper över fyra år med möjlighet till upp till två års förlängning, omfattar outsourcing av IT-infrastruktur och drift i form av CGI:s standardiserade IT-tjänster för den nya myndigheten samt förvaltning och utveckling av verksamhetskritiska applikationer, inklusive ärendehanteringssystem och skrivbordsapplikationer. Avtalets delar kring drift och förvaltning är värt cirka 120 miljoner SEK.

Som en del av samarbetet hjälper CGI till att bygga upp den moderna myndigheten, där IT möjliggör ett effektivt arbetssätt och bidrar till besparingar, så att myndigheten kan fokusera fullt ut på sitt uppdrag – tillsyns- och tillståndsverksamheten.

"CGI var den leverantör som vann upphandlingen utifrån våra kriterier. Vi upplever att CGI förstår våra utmaningar och vi ser fram emot att utveckla ett nära samarbete för att hitta nya, effektiva och moderna lösningar när vi nu bygger upp den nya myndigheten från grunden", säger Patric Winther, avdelningschef för verksamhetsstöd och –styrning.

"Vi är väldigt glada att få chansen att vara med att bygga upp verksamhetsstödet för en helt ny myndighet. Det handlar om att få IT att funka i vardagen, så att myndighetens närmare 600 medarbetare kan fokusera på kärnverksamheten", säger Bengt-Göran Kangas, ansvarig för offentlig sektor på CGI Sverige. Samarbetet med IVO är ytterligare ett bevis på att vi har den kompetens och verksamhetsförståelse som myndigheterna behöver och kan realisera den i smarta IT-lösningar.

För mer information, vänligen kontakta:
Bengt-Göran Kangas, ansvarig för offentlig sektor, CGI Sverige eller Åsa Thoft, PR- och kommunikationsansvarig, CGI Sverige.

 


Om IVO

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) bildades den 1 juni 2013 och är en statlig myndighet som lyder under regeringen (Socialdepartementet). IVO ansvarar för tillsyn över hälso- och sjukvård, socialtjänst och verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt viss tillståndsprövning

Huvuduppgiften är att granska att befolkningen får vård och omsorg som är säker, har god kvalitet och bedrivs i enlighet med lagar och andra föreskrifter.

Om CGI

CGI Group Inc grundades 1976 och är den femte största oberoende leverantören av tjänster inom IT och affärsprocesser i världen. Med cirka 68 000 medarbetare på kontor och globala leveranscenters i Amerika, Europa och Asien erbjuder CGI tusentals globala kunder en heltäckande tjänsteportfölj med avancerade konsulttjänster inom IT och affärsprocesser, systemintegration, applikationsutveckling och underhåll, drift och hantering av infrastruktur samt ett brett sortiment av patenterade lösningar. CGI har en årlig omsättning på över 10 miljarder CAD och en orderstock som överskrider 18 miljarder CAD. CGI:s aktier är noterade på TSX (GIB:A) och NYSE (GIB). Webb: www.cgi.com.