Stockholm, Sverige, 29 Augusti 2016

CGI Sverige blir ett av de första företagen i Europa som använder Microsofts hårdvara HoloLens* i innovationsprojekt med kunder inom ett antal olika branscher. Tillsammans med CGI:s egenutvecklade plattform HoloTagger kan HoloLens användas för Augmented Reality (AR)- tillämpningar för en mängd olika branscher. CGI tar därmed en marknadsledande position i Sverige inom innovationsområdet Augmented Reality (AR) och driver tillsammans med samarbetspartners och kunder innovationsprojekt på lokal, nationell och internationell nivå. 

Inom AR finns en enorm potential då det utvecklar människors sätt att uppleva mixen av en fysisk och en digital värld. CGI Sverige har lång erfarenhet av innovativa utvecklingsprojekt, där AR-tillämpningar bland annat har tagits fram för användning inom utbildning och sjukvård.

Med HoloTagger finns ett antal teknik- och affärsmoduler som är generiska för olika verksamheter vilket innebär att flera kunder kan dela på utvecklingskostnader och snabbare, samt till en mindre kostnad, få tillgång till ny teknik.

- Vi startar nu ett innovationsprojekt tillsammans med Västerbottens läns landsting (VLL) där CGI hjälper till att visualisera arbetsmoment och provdata tillsammans med Biobanken Norr vid Laboratoriemedicin, säger Anders Abrahamsson, Teamledare på CGI i Umeå. Vi inleder också ett samarbete med 3D Nord som avser att leverera 3D-modeller med hjälp av AR-teknik såsom HoloLens. Primärt fokus är inom det arkitektoniska området där 3D Nord redan arbetar med större aktörer inom byggsektorn.

Ytterligare projekt kommer att inledas under hösten, bland annat för kunder inom tillverkningsindustrin. Intresset för den nya tekniken är stort och utvecklingen börjar ta fart på marknaden

- Vårt team i Umeå, som utvecklat HoloTagger, har sedan tidigare arbetat med ett flertal VR och AR- lösningar och har visat stor förmåga som intraprenörer och drivit denna idé framåt säger Martin Högenberg, ansvarig för innovation inom CGI Sverige. Genom att vi ger intraprenörer stöd genom vårt Globala Innovationsprogram ICE (Innovation Creativity Experimentation) tar vi vara på människors kreativitet och gör smarta investeringar som ökar farten och våra kunders möjligheter till att utveckla sin verksamhet.

Demo med möjlighet att testa HoloLens

För att visa på potentialen i AR och HoloLens kommer CGI att bjuda in till ett antal media- och kundträffar under hösten. De första pressträffarna är planerade till september och för de som är intresserade av att vara bland de första att testa hårdvaran så kan följande tillfällen noteras:

  • Umeå, 2 september

  • Stockholm, 5 september

  • Malmö, 29 september

Separat medieinbjudan kommer att skickas ut.

* Microsoft HoloLens är ett headset med en inbyggd dator för hantering och projicering av hologram. Med HoloLens kan man interagera med tredimensionella, rörliga objekt projicerade i rummet man befinner sig i. Det är att verktyg för sk. ”förstärkt verklighet”, eller på engelska Augmented Reality (AR). För närvarande finns HoloLens endast tillgängligt för försäljning i Nordamerika.

För mer information, vänligen kontakta:

Alexandra Kärnlund, PR- och kommunikationsansvarig, CGI Sverige, telefon: 08-671 0662, e-mail:alexandra.karnlund@cgi.com

Om CGI 

CGI Group Inc grundades 1976 och är den femte största oberoende leverantören av tjänster inom IT och affärsprocesser i världen. Med cirka 65 000 medarbetare på kontor och globala leveranscenters i Amerika, Europa och Asien erbjuder CGI tusentals globala kunder en heltäckande tjänsteportfölj med avancerade konsulttjänster inom IT och affärsprocesser, systemintegration, applikationsutveckling och underhåll, drift och hantering av infrastruktur samt cirka 150 patenterade lösningar. CGI har en årlig omsättning på över 10 miljarder CAD och en orderstock på drygt 20 miljarder CAD. CGI:s aktier är noterade på TSX (GIB:A) och NYSE (GIB). Webb: www.cgi.com.