Stockholm, Sverige, 11 Februari 2015

CGI Sverige har utsetts till Top Employer 2015, en certifiering som tilldelas organisationer och företag som erbjuder sina anställda de allra bästa förutsättningarna.

"Vi är mycket glada och stolta att CGI Sverige har certifierats både som Top Employer Sverige 2015 och Top Employer Europe 2015", säger Anna-Karin Samuelson, Vice President Human Resources, CGI Sverige.

Certifieringen utförs av Top Employers Institute som är en oberoende organisation som granskar företag runt om i världen och jämför dessa med internationell standard.

"Vi valde att låta Top Employers Institute granska oss som arbetsgivare och utvärdera våra HR-processer för att få en utomstående bedömning. Det är värdefull återkoppling för oss att få veta vad vi gör bra samtidigt som en granskning och jämförelse med andra företag ligger i linje med vår ambition att hela tiden utvecklas och bli en ännu bättre arbetsgivare", säger Anna-Karin Samuelson, Vice President Human Resources, CGI Sverige.

Alla företag som deltar i granskningen för att kvalificera sig som Top Employers genomgår en tydlig process och svarar på samma frågor, the Top Employers Institute’s international HR Best Practices Survey. Eftersom fler än fem affärsenheter/länder inom CGI uppfyllde de högt uppsatta nivåerna tilldelades vi även certifikatet Top Employer Europe 2015.

Top Employers Institute granskade följande områden:

 • Talent Strategy  
 • Workforce Planning 
 • On-boarding 
 • Learning & Development 
 • Performance Management 
 • Leadership Development 
 • Career & Succession Management 
 • Compensation & Benefits 
 • Culture

Inom CGI har även följande länder certifierats som Top Employer:

 • Belgien
 • Finland
 • Frankrike
 • Nederländerna
 • Storbritannien
 • Tyskland