Stockholm, Sverige, 21 Januari 2014


- Landshypotek moderniserar infrastrukturen och utvecklar digitala tjänster för att starta sparkonto

CGI, Sveriges största IT-tjänsteföretag, har tecknat ett avtal med Landshypotek gällande digitala signaturer, identifiering och elektronisk arkivering av dokument för Landshypoteks kundåtaganden. Allt kommer att levereras som tjänst. Avtalet sträcker sig över 1,5 år med option att förlänga ytterligare ett år.

Landshypotek är en av Sveriges tio största banker, marknadsledande i utlåningen till jord- och skogsägare. . Genom en större digital satsning, där Landshypotek infört ett standardsystem från SAP och nu börjar införa digitala processer blir man också ett alternativ till storbankerna för alla som sparar. Första steget blir att erbjuda en digital process för att starta sparkonton. Tjänsten kommer att bli tillgänglig för allmänheten under 2014.

- Vi vill att det ska gå snabbt och vara enkelt att både starta konto och börja sitt sparande på Landshypotek. För att förenkla för kunderna tar vi steget att ha en helt digital process för att öppna konton och börja spara. Att allt går att göra själv på webben underlättar för nuvarande kunder, men gör också att vi kan möta helt nya målgrupper och på allvar utmana på sparmarknaden, säger Merete Salmeling, affärsutvecklingsansvarig på Landshypotek Bank AB.

- Vi har arbetat med Landshypotek sedan 2005 och är stolta över deras fortsatta förtroende när de nu går in i en ny spännande fas. Många stora företag, inte minst inom bankvärlden, har länge suttit fast i gamla, omoderna system och infrastrukturer. Genom att digitalisera processer får man bättre säkerhet, tillgänglighet och spårbarhet vilket leder till ökad nytta för både kunden och banken, säger Magnus Lagercrantz, ansvarig för bank och finans på CGI i Sverige.

CGI kommer att leverera funktionerna elektronisk dokumentstämpling med signering, eArkiv och eID som tjänst till Landshypotek. Tjänsterna utförs i Sverige för att uppfylla krav från PUL.

För mer information, vänligen kontakta:
Tomas Uddin, kommunikationschef Landshypotek, tel: 070-2992408, e-post: tomas.uddin@landshypotek.se

Magnus Lagercrantz, ansvarig för bank och finans på CGI i Sverige, tel: 08-671 06 11 e-post: magnus.lagercrantz@cgi.com

Åsa Thoft, PR- och kommunikationsansvarig, CGI Sverige, tel: 070-1919 384, e-post: asa.thoft@cgi.com

Om Landshypotek
Landshypotek är en medlemsägd bank med uppgift att tillhandahålla konkurrenskraftig finansiering till Sveriges jord- och skogsägare. Landshypotek är marknadsledande med en utlåning på drygt 61 miljarder kronor. Landshypotek har drygt 120 medarbetare på 20 orter i Sverige. Landshypotek har öppnat för sparande från svenska allmänheten. www.landshypotek.se

Om CGI
CGI Group Inc grundades 1976 och är den femte största oberoende leverantören av tjänster inom IT och affärsprocesser i världen. Med cirka 68 000 medarbetare på kontor och globala leveranscenters i Amerika, Europa och Asien erbjuder CGI tusentals globala kunder en heltäckande tjänsteportfölj med avancerade konsulttjänster inom IT och affärsprocesser, systemintegration, applikationsutveckling och underhåll, drift och hantering av infrastruktur samt ett brett sortiment av patenterade lösningar. CGI har en årlig omsättning på över 10 miljarder CAD och en orderstock som överskrider 18 miljarder CAD. CGI:s aktier är noterade på TSX (GIB:A) och NYSE (GIB). Webb: www.cgi.com.