Stockholm, Sverige, 26 Februari 2014

Womentor
Womentor Womentor

- CGI stolt och engagerad sponsor av mentorprogrammet Womentor

Womentor är ett ledarutvecklings- och mentorprogram för kvinnor inom IT- och telekombranschen, där CGI deltar för andra året i rad. IT&Telekomföretagen inom Almega driver programmet för att stödja branschen att i större utsträckning ta tillvara och utveckla kvinnors kompetens som framtida ledare.

I år deltar två adepter och en mentor från CGI, som matchas ihop med deltagare från andra IT-företag. CGI anser att fler kvinnor i IT-branschen leder till både samhälls­ekonomiska, företagsekonomiska och personliga fördelar för medarbetarna. Med ungefär 30 procent kvinnliga medarbetare och med tre av tio kvinnor i den svenska ledningsgruppen, är CGI representativa för den svenska IT-branschen. Men vi satsar på att få en bättre balans.   

- CGI ska vara det självklara valet för kvinnor i IT-branschen. Fler kvinnliga medarbetare gynnar företagets tillväxt och framgång. Inom IT-branschen måste vi arbeta aktivt för att få in fler duktiga kvinnor. Min erfarenhet är att alla typer av grupper fungera bäst om det finns en bra balans mellan kvinnor och män. Genom mitt mentorskap hoppas jag kunna bidra till fler kvinnor i ledande positioner inom IT-branschen i allmänhet, och inom CGI i synnerhet. Det är viktigt att få alla att förstå att det finns mycket att vinna på en jämnare könsfördelning, säger Pär Fors, Vice President på CGI Sverige.

En av adepterna i årets omgång är Ulrika Jonsson, konsultchef i Stockholm.

- Alla grupper mår bra av en mix av kvinnor och män. Jag hoppas att jag i min roll och genom mitt deltagande i Womentor kan locka fler tjejer till IT-branschen och till ledande positioner. Och till CGI såklart, säger Ulrika Jonsson.

Sara Winqvist, konsultchef i Umeå, är förutom adept också med i Womentors förändringsprojekt som syftar till att ta fram en verktygslåda för hur man ska uppnå målet med fler kvinnliga chefer i IT- och telekombranschen. Gällande upplägget för sina mentormöten tror Sara på att ha en tydlig struktur för att få bäst effekt.

- Vi har styrt upp mentorskapet genom att ha teman för våra träffar och en fast agenda så att vi säkerställer att vi utnyttjar tiden effektivt, säger Sara Winqvist. Jag ser fram emot att få ta del av min mentors erfarenheter både som ledare och som säljare och få höra hennes syn på framgångsfaktorer och fallgropar, säger Sara Winqvist.

Ulrika Jonsson hoppas på att få ett nytt perspektiv på sitt ledarskap och ett inspirerande nätverk med personer i samma bransch och anser att adepten även inspirerar och utvecklar mentorn.

- Jag tror att vi kommer ha givande dialoger och att jag kan ge min mentor insikt om dels hur det är att vara kvinna på en mansdominerad arbetsplats men också förståelse för en verksamhet som skiljer sig i viss mån från den han kommer ifrån, säger Ulrika Jonsson.

Womentor startade 2006 och programmet riktar sig till kvinnor som är chefer och av företaget bedöms ha goda karriärmöjligheter. Det omfattar totalt fem samlingar under ett år med olika strategiska kunskapsteman. Deltagande företag bidrar även med en mentor. För mer information om Womentor, besök www.womentor.se