Stockholm, 16 Juni 2016

Delar av CGI:s ledningsgrupp uppmärksammade igår företagets 40-årsjubileum, genom att ringa i den traditionsenliga klocka som stänger New York-börsen.

– Jag är mycket stolt över att markera denna historiska milstolpe å CGI:s medarbetare och kunders vägnar. Det är en prestation som har möjliggjorts genom vårt genuina intresse för att lyssna på våra kunder och därigenom utveckla innovativa tjänster och lösningar, säger CGI:s koncernchef Michael E. Roach.

CGI grundades i Montreal 1976 av de två entreprenörerna Serge Godin och André Imbeau, och har sedan starten 1976 i snitt fördubblat sin storlek var fjärde år. Idag är CGI världens femte största oberoende IT-leverantör, med en årlig omsättning på över 10 miljarder CAD och en orderstock på över 20 miljarder CAD. CGI har 65 000 medarbetare och 400 kontor världen över.

CGI har utvecklat en kombination av bransch- och teknikexpertis inom i huvudsak tio branscher: Finansiella tjänster, offentlig sektor, hälsa, utilities, retail, tillverkande industri, kommunikation, olja och gas, transport, samt post och logistik.

Läs hela det globala pressmeddelandet här