Stockholm, 20 September 2016

CGI förstärker positionen som den ledande IT-tjänstleverantören och som partner inom digital transformation genom att rekrytera Greger Wikstrand. Greger är nu chefsarkitekt på CGI i Sverige inom digital transformation och får därmed en nyckelroll inom ett högt prioriterat område för CGI:s kunder, som påtalar stora behov av att öka takten för sin digitala omvandling. Han kommer närmast från Capgemini där han haft olika ledande roller inom områden som molntjänster och digital innovation.


Greger Wikstrand

För att ytterligare förstärka CGI:s spetskompetens inom digital transformation rekryteras nu Greger Wikstrand till en nyckelroll som digital chefsarkitekt. Greger har en lika gedigen digitaliseringsexpertis som en bred branschexpertis från bland annat offentlig sektor, finansiella tjänster, hälsa och telecom. Greger kommer närmast från Capgemini där han bland annat har haft ett antal ledande roller inom innovation, digitala lösningar och agilitet. Greger har även djup kunskap och erfarenhet av att projektleda komplexa transformationsprojekt.

I den nyligen genomförda CGI Global 1000, en framåtblick baserad på dialoger med drygt 1000 beslutfattare i tio branscher från 20 länder, framgår att organisationer inom samtliga branscher anser att tidsfönstret har behov av att accelerera sin digitala transformation. Konsumenter och medborgares digitala beteende har ett allt större inflytande på verksamheten, och IT ses inte längre som en möjliggörare utan en drivkraft för verksamhetsförändringar.

"Min vana av att röra mig i gränslandet mellan IT och affärsverksamheten är en stor tillgång i min nya roll på CGI. Idag måste perspektiven kombineras för att finna lösningar för att reducera kostnader och frigöra resurser, som kan investeras i en accelererad transformation. Jag ser fram emot att skapa nytta för kunderna baserat på CGI:s genuina DNA att ta hand om medarbetarnas idéer och omsätta dessa i konkreta tjänster, samt företagets förmåga att arbeta tvärfunktionellt och agilt", säger Greger Wikstrand.

"Jag är oerhört glad över att välkomna Greger till CGI. Våra kunder förflyttar sig nu från att arbeta med olika separata digitala projekt till att genomföra en mer omfattande digital transformation genom att modernisera och ansluta sina befintliga system till digitala verksamheter och affärsmodeller", säger Pär Fors, Sverigechef på CGI. "Greger har precis den förmåga som våra kunder efterfrågar: Att koppla digitala strategier till affärsnytta, och se nya möjligheter att skapa värde för våra kunder". 

Om CGI

CGI Group Inc grundades 1976 och är den femte största oberoende leverantören av tjänster inom IT och affärsprocesser i världen. Med cirka 65 000 medarbetare på kontor och globala leveranscenters i Amerika, Europa och Asien erbjuder CGI tusentals globala kunder en heltäckande tjänsteportfölj med avancerade konsulttjänster inom IT och affärsprocesser, systemintegration, applikationsutveckling och underhåll, drift och hantering av infrastruktur samt cirka 150 patenterade lösningar. CGI har en årlig omsättning på över 10 miljarder CAD och en orderstock på drygt 20 miljarder CAD. CGI:s aktier är noterade på TSX (GIB:A) och NYSE (GIB). Webb: www.cgi.com.