Sundsvall, Sverige, 22 Maj 2017

Sundsvalls Kommun moderniserar sin IT-miljö och satsar på digitalisering av processer och tjänster. Därför har man nu, efter en gemensam upphandling med Inköp Gävleborg och Kommunförbundet Västernorrland, skrivit ramavtal med CGI kring IT- och digitalisering. Ramavtalet, som utöver den offentliga förvaltningen även gäller kommunala bolag, löper på fyra år. 

– Digitalisering och modernisering av processer och tjänster står högt på kommunernas agendor när man strävar efter att förbättra servicen till medborgare och företag, samtidigt som man effektiviserar verksamheten, säger Julie Améen, chef för området Offentlig sektor på CGI Sverige.

CGI är en av världens största leverantör av IT-tjänster och finns på 30 platser i Sverige. I Sundsvall och Härnösand fortsätter CGI att växa inom bland annat digitalisering. Genom den globala organisationen kan CGI erbjuda spetskompetens och produkter inom en rad branscher och sektorer.

– Vi arbetar med innovations- och digitaliseringsprocesser på ett strukturerat sätt i våra partnerskap och med de kommuner och de kommunala bolag som vi ingår avtal med. Vi har även ett stort engagemang kring både kompetensförsörjning och digitalisering inom regionen. Vi har egna metoder och arbetssätt, inom området, som bygger på den erfarenhet vi har inom företaget, vilket är en stor fördel, säger Veronica Löfberg, enhetschef på CGI i Sundsvall. 

Genom Inköp Gävleborg kommer ett antal kommuner och kommunala bolag i regionen att kunna handla upp genom ramavtalet, och ytterligare kommuner och bolag genom ett separat avtal med Kommunförbundet Västernorrland.

Inköp Gävleborg representerar i denna upphandling kommunerna Söderhamn, Bollnäs, Nordanstig, Hudiksvall och Ovanåker. Dessutom inkluderas ett stort antal kommunala bolag; Hoforshus AB, Gävlehamn AB, Hälsinglands utbildningsförbund, Gästrike Vatten AB, Gävle Vatten AB, Hofors Vatten AB, Ockelbo Vatten AB, Älvkarleby Vatten AB. Under året ansluter sig även Östhammars Vatten AB, Söderhamn nära AB, AB Gävlegårdarna, Ljusdals Energiföretag AB, Gävlefastigheter Gävle Kommun AB, Markbyggarna Gävle Kommun AB, Gävle Flygplats AB, Gävle Parkeringsservice AB.

För mer information, vänligen kontakta:
Robert Almqvist, PR och extern kommunikation, CGI Sverige, telefon: 076-0219979, e-mail: robert.almqvist@cgi.com

Om CGI
CGI Group Inc grundades 1976 och är den femte största oberoende leverantören av tjänster inom IT och affärsprocesser i världen. Med cirka 70 000 medarbetare på kontor och globala leveranscenters i Amerika, Europa och Asien erbjuder CGI tusentals globala kunder en heltäckande tjänsteportfölj med avancerade konsulttjänster inom IT och affärsprocesser, systemintegration, applikationsutveckling och underhåll, drift och hantering av infrastruktur samt cirka 150 patenterade lösningar. CGI har en årlig omsättning på över 10 miljarder CAD och en orderstock på drygt 20 miljarder CAD. CGI:s aktier är noterade på TSX (GIB:A) och NYSE (GIB). Webb: www.cgi.com.