Stockholm, Sverige, 12 Mars 2015

Varje år rankar landets studenter Sveriges mest attraktiva arbetsgivare i karriärundersökningen FöretagsBarometern. Det är en heltäckande studentundersökning om karriär, arbetsliv och framtid. I år har över 23 000 studenter från landets universitet och högskolor deltagit i undersökningen och röstat fram Sveriges 100 mest attraktiva arbetsgivare. CGI har placerat sig på 25:e plats när Sveriges data/IT-studenter rankar sina drömarbetsgivare.

CGI ser den förbättrade placeringen som ett steg i rätt riktning men arbetet med att stärka bilden av en attraktiv arbetsgivare för studenter fortsätter:

"Förra året kom vi på 31:a plats och det känns positivt att vi rör oss i rätt riktning och förbättrar vår placering i år", säger Anna-Karin Samuelson, HR-chef på CGI i Sverige: "Det är drygt två år sedan vi bytte namn från Logica till CGI och arbetet med att öka kännedomen om CGI som varumärke börjar ge resultat. Men vår ambition är absolut att fortsätta klättra. Vi är det största IT-tjänsteföretaget i Sverige, med spännande kunder och goda internationella utvecklingsmöjligheter. Dessutom är vi ett flexibelt företag med attraktiva förmåner så vår målsättning är att bli ett av förstahandsvalen för data/IT-studenter i Sverige."

Framgångsrik, stabil och utvecklande arbetsplats med många olika karriärvägar – CGI kan betraktas som en hel arbetsmarknad:

"Inom CGI öppnas dörrar för ett givande och omväxlande yrkesliv där erfarenhet skapas genom spännande uppdrag, kunskapsutbyte och en innovativ anda som genomsyrar hela verksamheten", säger Pär Fors, Sverigechef för CGI: "Vår omfattande verksamhetsbredd gör att vi har tillgång till ett av de bästa nätverken som finns inom vårt område vilket bidrar till kontinuerlig utbildning och kompetensutveckling. Våra medlemmar uppskattar också att vi arbetar aktivt för mångfald, exempelvis växer specifika nätverk för jämlikhet sig allt större inom CGI."

Lina Rickegård är ett exempel på att examensarbete kan leda till arbete direkt efter studierna. På CGI ges goda förutsättningar att som nyutexaminerad utvecklas till att ta sig an spännande roller och uppdrag. Hon ser också positivt på hur CGI som arbetsgivare uppmuntrar kvinnor att göra karriär:

"Jag har just blivit varm i kläderna på CGI men här tycker jag att man uppmuntrar alla, både kvinnor och män", säger Lina Rickgård, nyanställd på CGI: "Jag blev precis inbjuden till nätverket ”Women of CGI Sweden” som syftar till att främja nätverkande och öka möjligheten för kvinnliga medarbetare att utvecklas och trivas. Att arbeta aktivt med lika förutsättningar för kvinnor och män stärker CGI:s varumärke och konkurrenskraft."

"Det finns en stor bredd och många möjligheter på CGI, som ser fördelar av att ge nyutexaminerade en bra start i karriären. Jag själv är ett bra exempel som besökte CGI på en mässa, skrev examensarbete, har visat vad jag går för och slutligen fått ett jobb som jag verkligen trivs med."