Stockholm, Sverige, 4 Februari 2014

- Avtalet inkluderar 11 000 arbetsplatser på 120 orter i Sverige

CGI, Sveriges största IT-tjänsteföretag, har tecknat ytterligare ett avtal med Trafikverket. Det nya avtalet gäller IT-arbetsplatser som funktion och inkluderar dator, e-post och digitala möten som syftar till att skapa modernare och effektivare arbetsplatser för Trafikverket. Avtalet sträcker sig över fem år med option på ytterligare två år och är värt 500 miljoner kronor.

Som en del av förverkligandet av Trafikverkets strategi för IT-sourcing har CGI även fått uppdraget att hantera Trafikverkets arbetsplatstjänster och anknytande IT-tjänster där hårdvara och klientplattform, e-post, digitala möten och drifts- och supporttjänster relaterade till IT-arbetsplatser ingår. Leveransen kommer ske på 120 orter i Sverige och täcker 11 000 arbetsplatser. Det initiala införandeprojektet innebär att CGI uppgraderar alla arbetsplatser till Windows 8.1. Övertagandet av tjänsterna startar omgående och beräknas pågå under större delen av 2014.

- Genom att outsourca IT-arbetsplatserna får Trafikverket tillgång till tjänsteutveckling och innovationskraft via våra experter både i Sverige och globalt. Det frigör både tid och pengar som de istället kan lägga på sin kärnverksamhet, säger Bengt-Göran Kangas, ansvarig för offentlig sektor på CGI Sverige. Det är väldigt roligt att Trafikverket valt oss som partner även för IT-arbetsplatser, det breddar och fördjupar vårt samarbete ytterligare.

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart samt för byggande, drift och underhåll av de statliga vägarna och järnvägarna. Trafikverket har 6 500 anställda och huvudkontoret är i Borlänge.


För mer information, vänligen kontakta:
Bengt-Göran Kangas, ansvarig för offentlig sektor, CGI Sverige, tel: 08-517 677 32, e-post: bengt.goran.kangas@cgi.com

Thomas Bodén, ansvarig för region Norr, CGI Sverige, tel: 060-785 34 62, e-post: tomas.boden@cgi.com

Åsa Thoft, PR- och kommunikationsansvarig, CGI Sverige, tel: 070-1919 384, e-post: asa.thoft@cgi.com  

Om CGI
CGI Group Inc grundades 1976 och är den femte största oberoende leverantören av tjänster inom IT och affärsprocesser i världen. Med cirka 68 000 medarbetare på kontor och globala leveranscenters i Amerika, Europa och Asien erbjuder CGI tusentals globala kunder en heltäckande tjänsteportfölj med avancerade konsulttjänster inom IT och affärsprocesser, systemintegration, applikationsutveckling och underhåll, drift och hantering av infrastruktur samt ett brett sortiment av patenterade lösningar. CGI har en årlig omsättning på över 10 miljarder CAD och en orderstock som överskrider 19 miljarder CAD. CGI:s aktier är noterade på TSX (GIB:A) och NYSE (GIB). Webb: www.cgi.com.