Stockholm, 14 November 2018

CGI och IFS stärker sitt samarbete för att möta kundernas krav på marknaden. Företagen har samarbetat under en längre tid och nu kommer satsningen intensifieras. I praktiken innebär partnerskapet att CGI kommer att implementera och stödja lösningar baserade på IFS Applications och underhållssystemet Maintenix

 

CGI och IFS

CGI, det ledande IT-tjänsteföretaget i Norden, och IFS som är en ledande leverantör av moderna lösningar för ERP och underhåll, tar nu samarbetet till nästa nivå.

”Vi har många gemensamma kunder redan idag, och det finns också flera potentiella nya kunder där vi tillsammans kan leverera optimala lösningar. Därför kändes det naturligt att lyfta och intensifiera samarbetet mellan CGI och IFS ”, säger Pär Fors, Sverigechef på CGI.

CGI finns idag i på över 300 platser i hela världen och har cirka 73 000 medarbetare som arbetar med affärsutveckling och IT i en rad olika branscher. Enbart i Sverige har CGI 30 kontor från Malmö till Kiruna. Det tätare samarbetet innebär bland annat att CGI fortsätter byggandet och förstärkningen av ett dedikerat team med konsulter och säljare som ytterligare höjer specialiseringen inom IFS Applications samt underhållssystemet Maintenix, ett område där CGI idag har en unik position på marknaden.

Tillsammans kommer CGI och IFS kunna adressera både befintliga och potentiella kunder och affärer med nya lösningar. Samtidigt stärker CGI sin förmåga genom dedikerade utbildningsinsatser vilket bland annat betyder att ett stort antal CGI-konsulter ska certifieras på IFS lösningar.

”Vi har redan en historik av gott samarbete med CGI och nu tar vi det till nästa nivå. Genom det tätare samarbetet kommer vi att kunna hjälpa CGI bygga ett förstklassigt team av konsulter och säljare som kommer stötta IFS med att leverera optimala lösningar och möte våra kunders utmaningar”, säger Elni Kullmer, Skandinavienchef på IFS.

IFS utvecklar och levererar affärssystem till kunder över hela världen som tillverkar och distribuerar varor, underhåller anläggningstillgångar samt driver serviceinriktade verksamheter. Vår branschkunskap och våra lösningar har tillsammans med vårt kundfokus gjort oss till en ledare inom sektorn. Våra 3 500 medarbetare stödjer fler än en miljon användare över hela världen genom lokala kontor och ett växande partnernätverk. Mer information om IFS finns på www.IFSworld.com