Stockholm, 22 Juni 2016

CGI, Sveriges största IT-tjänsteföretag, och Europoint, en del av Nixu Informations- och IT-säkerhetskonsulter, har under 2016 hjälpt avdelningen för e-Hälsostrategi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg att certifiera sig enligt ISO 27001. Detta är en strategisk satsning från Sahlgrenskas sida för att förbättra informationssäkerheten och man blir därigenom det första Universitetssjukhuset i Sverige som certifierats enligt denna standard.

- Certifieringen skapar en legitimitet för arbetet inom avdelningen och bidrar till ökad ordning och reda, säger Johnie Berntsson, IT-chef på e-Hälsostrategisk avdelning. Certifieringsarbetet ger även positiva effekter i den övriga verksamheten, och sjukhusets övriga avdelningar kan dra nytta av att vi jobbar med dessa frågor.

- Medvetandegraden har ökat betydligt kring området informationssäkerhet, vilket bidrar till att öka patientsäkerheten, säger Mina Hindebo, informationssäkerhetssamordnare och ansvarig för implementation och förvaltning av certifieringen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

- Certifieringar för informationssäkerhet är vanligt förekommande i industrin och det är glädjande att se att den här sortens kvalitetsarbeten nu också gör intåg i sjukvården, säger Tommy Magnusson, affärsutvecklare inom området Cyber Security på CGI Sverige. Vi har sedan tidigare ett mångårigt samarbete med Sahlgrenska och de ligger långt framme i ett flertal projekt där digitalisering och IT är en möjlig­görare. Att de nu, som ett av landets första sjukhus, tar steget att mer strukturerat arbeta med informationssäkerhet är inte bara en fördel för sjukhuset i sig, det är också en samhällsviktig insats för sjukvården som helhet.

För mer information, vänligen kontakta:

Alexandra Kärnlund, PR- och kommunikationsansvarig, CGI Sverige, telefon: 08-671 0662, e-mail: alexandra.karnlund@cgi.com

Om CGI

CGI Group Inc grundades 1976 och är den femte största oberoende leverantören av tjänster inom IT och affärsprocesser i världen. Med cirka 65 000 medarbetare på kontor och globala leveranscenters i Amerika, Europa och Asien erbjuder CGI tusentals globala kunder en heltäckande tjänsteportfölj med avancerade konsulttjänster inom IT och affärsprocesser, systemintegration, applikationsutveckling och underhåll, drift och hantering av infrastruktur samt cirka 150 patenterade lösningar. CGI har en årlig omsättning på över 10 miljarder CAD och en orderstock på drygt 20 miljarder CAD. CGI:s aktier är noterade på TSX (GIB:A) och NYSE (GIB). Webb: www.cgi.com.