Stockholm, 13 Februari 2017

Alecta har tecknat ett nytt omfattande outsourcingavtal med CGI, vilket bland annat inkluderar moderniserade infrastrukturtjänster. Genom det nya avtalet får Alecta hjälp med att transformera sin IT-miljö genom tillgång till ny teknologi, en högre automatiseringsgrad och en bättre kontroll över styrning och uppföljning. Avtalet sträcker sig över fem år, med möjlighet till två års förlängning, och ordervärdet beräknas till 315 MSEK för de första fem åren.

CGI har samarbetat med Alecta sedan 1996, och har i många år ansvarat för drift och utveckling av Alectas IT-miljö där företagets försäkringsprodukter och tjänster hanteras.

– CGI är väl insatt i våra behov och utmaningar, vilket gör att de kan agera proaktivt i det dagliga arbetet. Vi sökte en partner som kan driva och stötta transformationen av vår IT-miljö, och med CGI:s moderniserade infrastrukturtjänster och deras kunskap om våra behov känner vi oss trygga i valet av partner i vår framtida utveckling, säger Ulf Larsson, CIO Alecta.

CGI har vidareutvecklat sina infrastrukturtjänster till att bland annat inkludera en högre grad av självbetjäningstjänster. Alecta får tillgång till en molnbaserad portal för styrning, ledning och uppföljning, där de kan anpassa sina tjänster efter behov. Förutom serverdrift inkluderar avtalet även bland annat drift av verksamhetsapplikationer, IT-support, samt ett antal kommunikations-, säkerhets- och logistiktjänster.

– Att Alecta återigen väljer oss som IT-partner ser jag som ett kvitto dels på att vi hittills har hållit en hög kvalitet i våra leveranser och försett dem med en stabil drift, dels på att de ser att vi är väl rustade att utgöra ett modernt IT-stöd och uppfylla deras höga krav på kvalitet, tillgänglighet och funktionalitet.
Med det nya avtalet ser vi fram emot att vara en innovativ partner som bidrar till Alectas framtida affärsutveckling, säger Pär Fors, Sverigechef på CGI.

För mer information, vänligen kontakta:
Alexandra Kärnlund, PR- och kommunikationsansvarig, CGI Sverige, telefon: 08-671 0662, e-mail: alexandra.karnlund@cgi.com

Om CGI
CGI Group Inc grundades 1976 och är den femte största oberoende leverantören av tjänster inom IT och affärsprocesser i världen. Med cirka 68 000 medarbetare på kontor och globala leveranscenters i Amerika, Europa och Asien erbjuder CGI tusentals globala kunder en heltäckande tjänsteportfölj med avancerade konsulttjänster inom IT och affärsprocesser, systemintegration, applikationsutveckling och underhåll, drift och hantering av infrastruktur samt cirka 150 patenterade lösningar. CGI har en årlig omsättning på över 10 miljarder CAD och en orderstock på drygt 20 miljarder CAD. CGI:s aktier är noterade på TSX (GIB:A) och NYSE (GIB). Webb: www.cgi.com.