Sundsvall, 13 December 2016

CGI, Sveriges största IT-tjänsteföretag, ska leverera produktionssystem till SCA Östrands fabriksanläggningar i Sundsvall. SCA Östrand genomför just nu en de största investeringarna i modern tid inom processindustrins, med målsättningen att fördubbla sin produktion, och CGI blir stolt partner på IT-sidan. Samarbetet omfattar IT-stöd för hela produktionskedjan, och är initialt avtalat för 4 år.

SCA satsar 7,8 miljarder kronor i att bygga en helt ny massafabrik på området, med produktionsstart vid halvårsskiftet 2018.

I detta omfattande projekt har CGI fått förtroendet att leverera ett s.k. MES-system (Manufacturing Execution System), vilket utgör navet i produktionen: Här planerar, utför och följer man upp balproduktionen. Systemet säkerställer även spårbarhet och samlar in de data som ligger till grund för kvalitetscertifiering, något som är viktigt för slutkunderna som med detta får ett kvitto på den höga kvaliteten. CGI:s  egenutvecklade labsystem för kvalitetskontroll och certifikatshantering, FAGUS Lims, som redan används av SCA Östrand integreras nu i det övergripande MES-systemet FAGUS, med målsättningen att få en mer rationell hantering och bättre kontroll på produktionen.

– Vi på CGI är mycket stolta över att få vara en del av ett av Sveriges största industriprojekt i modern tid. IT blir allt mer centralt inom industrin för att vara kostnadseffektiva och konkurrenskraftiga. Här kan vi hjälpa kunderna med vår expertis inom både verksamhet och IT. Den här affären är dessutom ett kvitto på att vår ”glokala” modell fungerar. Vi är nära kunden geografiskt men har också hela det globala CGI i ryggen, vilket bland annat innebär att vi får mer muskler att utveckla egna lösningar, såsom den som ligger till grund för samarbetet med SCA Östrand, säger Samuel Auvray, Nordenansvarig för Manufacturing på CGI.

– Affären med SCA och ett nytt produktionssystem är positiv på många sätt. Vi har ett starkt fokus på tillverkande industri och här i norr särskilt på skogs- och massaindustri. Det är också mycket positivt att SCA valt att samarbeta med en leverantör med stark lokal närvaro. På så sätt bidrar vi till regionens tillväxt, säger Monika Lundberg, chef för Region Norr på CGI Sverige.

För mer information, vänligen kontakta:
Alexandra Kärnlund, PR- och kommunikationsansvarig, CGI Sverige, telefon: 08-671 06 62, e-mail: alexandra.karnlund@cgi.com

Om CGI
CGI Group Inc grundades 1976 och är den femte största oberoende leverantören av tjänster inom IT och affärsprocesser i världen. Med cirka 68 000 medarbetare på kontor och globala leveranscenters i Amerika, Europa och Asien erbjuder CGI tusentals globala kunder en heltäckande tjänsteportfölj med avancerade konsulttjänster inom IT och affärsprocesser, systemintegration, applikationsutveckling och underhåll, drift och hantering av infrastruktur samt cirka 150 patenterade lösningar. CGI har en årlig omsättning på över 10 miljarder CAD och en orderstock på drygt 20 miljarder CAD. CGI:s aktier är noterade på TSX (GIB:A) och NYSE (GIB). Webb: www.cgi.com.