Stockholm, Sverige, 16 Mars 2017

CGI, Sveriges största IT-tjänsteföretag, lanserar en realtidslösning för Single Euro Payments Area (SEPA) direktbetalningar.  Lösningen, som är utvecklad av ett team av CGI:s betalexperter, är avsedd för banker och betaltjänstleverantörer i Europa som vill införa SEPA-betalningar enligt definitionen i European Payments Councils regelbok för SEPA Instant Credit Transfer (SCT Inst). 

– Bakgrunden till lösningen är det stora intresset för SCT Inst från banker och betaltjänstleverantörer i hela Europa. En viktig drivkraft bakom CGI:s strategi att modernisera betalningar är att vi vill göra det möjligt för våra kunder inom finansiella tjänster att snabbt och billigt använda realtidsbetalningar. Nu kan vi ge våra kunder en kraftfull lösning som stödjer realtidsbearbetning och samtidigt minimerar effekten på befintliga betalningsinfrastrukturer och kärnbanksystem, säger Jerry Norton, global chef för Financial Services på CGI.

CGI:s realtidslösning för SEPA ansluter till EBA CLEARINGs paneuropeiska infrastrukturtjänst för direktbetalningar, som är den första av sitt slag i Europas Eurozon, CGI:s europeiska kunder inom finansiella tjänster blir bland de första som får tillgång till direktbetalningsteknik, vilket gynnar deras kunder på såväl företags- som konsumentsidan.

CGI:s SEPA-lösning tillhandahåller en betaltjänst i realtid för både avsändande och mottagande banker dygnet runt, alla dagar. Den omfattar en mängd funktioner, inklusive CGIs Protect the Bank-lösning som ger realtidsskydd mot penningtvätt och bedrägeri genom transaktionsövervakning. CGI använder den absolut senaste teknologin samtidigt som höga licenskostnader förknippade med tredjepartslicenser undviks genom att öppen källkod används. 

– Lösningen är mycket flexibel och kan köras som ett oberoende system för realtidsbearbetning eller komplettera en större SEPA-betalningsmotor som redan implementerats i en bank. Dessutom kan den levereras som en del av CGI:s All Payments-lösningar för kunder som ämnar förstärka eller ersätta sin befintliga infrastruktur för betalningshantering, säger Jerry Norton

CGI är en av de ledande IT-leverantörerna inom finansiella tjänster och har kunder på 5 kontinenter, inklusive 23 av de 25 största bankerna i Nord- och Sydamerika och 21 av de 25 största bankerna i Europa. Under de senaste 15 åren har företagets betalningsexperter spelat en viktig roll i uppbyggnaden, moderniseringen och driften av nationella betalningsinfrastrukturer i mer än 20 länder.

Om CGI
CGI Group Inc grundades 1976 och är den femte största oberoende leverantören av tjänster inom IT och affärsprocesser i världen. Med cirka 68 000 medarbetare på kontor och globala leveranscenters i Amerika, Europa och Asien erbjuder CGI tusentals globala kunder en heltäckande tjänsteportfölj med avancerade konsulttjänster inom IT och affärsprocesser, systemintegration, applikationsutveckling och underhåll, drift och hantering av infrastruktur samt cirka 150 patenterade lösningar. CGI har en årlig omsättning på över 10 miljarder CAD och en orderstock på drygt 20 miljarder CAD. CGI:s aktier är noterade på TSX (GIB:A) och NYSE (GIB). Webb: www.cgi.com.

För mer information, vänligen kontakta:
Alexandra Kärnlund, PR- och kommunikationsansvarig, CGI Sverige, telefon: 08-671 0662, e-mail: alexandra.karnlund@cgi.com