Stockholm, Sverige, 28 November 2016

CGI, Sveriges största IT-tjänsteföretag, blir IT-partner åt Handicare, en ledande leverantör av tekniska förflyttnings- och lyfthjälpmedel med verksamhet i 30 länder. CGI ska modernisera Handicares globala IT-miljö och vara en långsiktig partner i verksamhetens digitala transformation. Samarbetet omfattar ett internationellt helhetsåtagande där Handicare får en både modernare och effektivare IT-miljö samt tillskott av specialistkompetens och innovationsförmåga.

Partnerskapet syftar till att optimera IT-leveransen och modernisera den befintliga IT-miljön. CGI kommer att fungera som en tjänsteintegratör åt Handicare och hantera den dagliga verksamheten inklusive leverantörskontakter, på IT-sidan. CGI ska även stödja Handicare i företagets digitala transformation genom att bidra med en bred expertkompetens och ny teknik. Genom partnerskapet, frigör Handicare tid och resurser för att kunna fokusera mer på företagets kärnverksamhet, och samtidigt bli mer agila, kundfokuserade och konkurrenskraftiga.

- Det långsiktiga samarbetet med CGI skapar de rätta förutsättningarna för våra nästa steg i utvecklingen av hur vi möter och levererar till våra kunder, samt ger oss tillgång till omfattande expertis och beprövade lösningar, säger Asbjörn Eskild, CEO på Handicare.

- Vi är stolta över förtroendet och ser fram emot att hjälpa Handicare att framgångsrikt modernisera och transformera sin globala IT-miljö. Det nya avtalet innehåller komponenter som kunder i allt högre utsträckning förväntar sig av en IT-partner, som ett långsiktigt helhetsåtagande, erfarenhet av modernisering av befintlig IT-miljö, samt digital förmåga att hjälpa företaget att transformera sin verksamhet för framtiden, säger Pär Fors, Sverigechef för CGI.

Läs mer om CGI:s tjänster inom Digital Transformation.

För mer information, vänligen kontakta:
Alexandra Kärnlund, PR- och kommunikationsansvarig, CGI Sverige, telefon: 08-671 0662, e-mail: alexandra.karnlund@cgi.com
 

Om CGI

CGI Group Inc grundades 1976 och är den femte största oberoende leverantören av tjänster inom IT och affärsprocesser i världen. Med cirka 68 000 medarbetare på kontor och globala leveranscenters i Amerika, Europa och Asien erbjuder CGI tusentals globala kunder en heltäckande tjänsteportfölj med avancerade konsulttjänster inom IT och affärsprocesser, systemintegration, applikationsutveckling och underhåll, drift och hantering av infrastruktur samt cirka 150 patenterade lösningar. CGI har en årlig omsättning på över 10 miljarder CAD och en orderstock på drygt 20 miljarder CAD. CGI:s aktier är noterade på TSX (GIB:A) och NYSE (GIB). Webb: www.cgi.com.