Stockholm, Sverige, 7 Juli 2015

CGI, Sveriges största IT-tjänsteföretag, har avtalat med Praktikertjänst om applikationsförvaltning av ett antal administrativa stödsystem. Som en del av samarbetet kommer CGI också att arbeta med Praktikertjänst nya förvaltningsplattform som skapar förutsättningar för en effektiv modernisering av Praktikertjänsts IT-miljö. Avtalet sträcker sig över fem år.

Praktikertjänst är den största koncernen inom privat tandvård och hälso- och sjukvård i Sverige. Under de närmaste åren kommer företaget att modernisera sin IT och fasa ut gamla system, och behöver därför frigöra egna resurser som kan fokusera på transformationsarbetet. Som samarbetspartner har man valt CGI, framförallt på grund av företagets kompetens och erfarenhet inom applikationsförvaltning samt metodik för ett stabilt övertagande. En flexibel leverans- och affärsmodell och hög tillgänglighet har också varit viktiga faktorer i beslutet om samarbetspartner.

"Vi behövde framförallt tillgång till den unika applikationsförvaltningskompetens som CGI kan tillhandahålla, kompetenser som vi själva saknar, i syfte att frigöra egen nyckelkompetens som kan fokusera på verksamhetsfrämjande uppgifter. I CGI får vi en trygg och stabil partner som kommer att kunna hjälpa oss under hela vår förändringsresa mot en modern IT-miljö", säger Anders Hedenros, CIO Praktikertjänst.

"Vi är glada över Praktikertjänsts förtroende för oss som samarbetspartner under sin förändringsresa. Samtidigt som CGI tillhandahåller applikationsförvaltning, skapar vi en modern plattform, där nya applikationer och förvaltningsuppdrag enkelt kan läggas i samma förvaltningsmodell, allt i enlighet med Praktikertjänsts egen sourcingstrategi", säger Lars Fransson, ansvarig för Stockholmsregionen på CGI Sverige.

För mer information, vänligen kontakta:
Alexandra Kärnlund, PR- och kommunikationsansvarig, CGI Sverige.

 


Om CGI

CGI Group Inc grundades 1976 och är den femte största oberoende leverantören av tjänster inom IT och affärsprocesser i världen. Med cirka 68 000 medarbetare på kontor och globala leveranscenters i Amerika, Europa och Asien erbjuder CGI tusentals globala kunder en heltäckande tjänsteportfölj med avancerade konsulttjänster inom IT och affärsprocesser, systemintegration, applikationsutveckling och underhåll, drift och hantering av infrastruktur samt ett brett sortiment av patenterade lösningar. CGI har en årlig omsättning på över 10 miljarder CAD och en orderstock på 20 miljarder CAD. CGI:s aktier är noterade på TSX (GIB:A) och NYSE (GIB). Webb: www.cgi.com.