Stockholm, Sverige, 4 April 2017

 

CGI har tecknat ett nytt avtal med Bisnode gällande övertagande av företagets IT-infrastruktur. Genom att outsourca sin IT-infrastruktur får Bisnode tillgång till avancerad digital expertis, en ännu högre säkerhet, möjligheten att utveckla nya digitala kundtjänster och en tryggad leveranskvalitet för sina slutkunder och därmed en ökad kundnöjdhet. Avtalet sträcker sig över fem och ett halvt år och ordervärdet beräknas till 215 MSEK.

Bisnode är Europas största leverantör av förädlad dataanalys, med verksamhet i 18 länder. I syfte att renodla sitt erbjudande och fokusera på att utveckla konkurrenskraftiga tjänster, har företaget fattat ett strategiskt beslut att samordna all IT-utveckling och tjänsteleverans på koncernnivå, samt att gå från en handfull olika leverantörer till en helhetsleverantör, där valet föll på CGI Bisnode har genomfört en extern granskning, vilken visar att CGI väl uppfyller Bisnodes högt ställda krav på en helhetsleverantör, bl.a. inom kvalitet och säkerhet, vilka är ledord i Bisnodes verksamhet. CGI tar ett helhetsansvar för Bisnodes infrastrukturtjänster i Sverige, baserat på en flexibel, behovsdriven och molnbaserad leveransmodell.

– CGI har varit en av våra leverantörer sedan ett tiotal år och känner oss väl och förstår vilka utmaningar vi står för. De är proaktiva och ger oss kontinuerligt förslag på förbättringar. För att ytterligare säkerställa att proaktivitet och innovation präglar samarbetet kommer en av CGI:s IT-arkitekter att finnas på plats hos oss, med uppdraget att lyfta blicken och föreslå nya lösningar, säger Robert Burén, CIO på Bisnode.

– Genom att outsourca vår IT-infrastruktur till CGI uppnår vi ett antal operativa fördelar vi hade haft svårare att åstadkomma genom att behålla driften i egen regi. Att renodla vår IT-funktion ligger i linje med vår målsättning att förenkla verksamheten, för att kunna lägga mer kraft och resurser på att utveckla våra kundtjänster, säger Robert Burén.

– Vi är mycket glada över att ha utökat vårt partnerskap med Bisnode till att nu vara deras helhetsleverantör av infrastrukturtjänster i Sverige. Förtroendet från Bisnode att ta över hela deras omfattande IT-infrastruktur, som fysiskt bland annat omfattar cirka tusen servrar som vi nu placerar i CGI:s datacenter, ger oss ett kvitto på att vårt nyutvecklade erbjudande mottas väl. Vi ser fram emot att ett långsiktigt partnerskap, och hoppas att vi får följa med på deras resa även internationellt. Vi matchar Bisnodes geografiska marknad väl genom att CGI har verksamhet i motsvarande länder liksom globala resurser som kan supportera deras IT-drift världen över, säger Pär Fors, Sverigechef på CGI.

För mer information, vänligen kontakta:
Alexandra Kärnlund, PR- och kommunikationsansvarig, CGI Sverige, telefon: 08-671 0662, e-mail: alexandra.karnlund@cgi.com
 

Om CGI
CGI Group Inc grundades 1976 och är den femte största oberoende leverantören av tjänster inom IT och affärsprocesser i världen. Med cirka 68 000 medarbetare på kontor och globala leveranscenters i Amerika, Europa och Asien erbjuder CGI tusentals globala kunder en heltäckande tjänsteportfölj med avancerade konsulttjänster inom IT och affärsprocesser, systemintegration, applikationsutveckling och underhåll, drift och hantering av infrastruktur samt cirka 150 patenterade lösningar. CGI har en årlig omsättning på över 10 miljarder CAD och en orderstock på drygt 20 miljarder CAD. CGI:s aktier är noterade på TSX (GIB:A) och NYSE (GIB). Webb: www.cgi.com.