Stockholm, Sverige, 27 Oktober 2015

CGI, Sveriges största IT-tjänsteföretag, tecknade för cirka ett år sedan ett omfattande outsourcingavtal med DB Schenker där CGI som utvald partner ska bidra till och utveckla det totala IT-stödet för DB Schenkers verksamhet i Sverige och delar av Europa. Nu har partnerna tecknat ett kompletterande avtal som inkluderar förvaltning och utveckling av DB Schenkers Unixapplikationer. Applikationerna styr processer såsom hanteringen av paket och gods och är för DB Schenker oerhört viktiga för att navet i verksamheten ska fungera. Det kompletterande AM-avtalet är tecknat för fyra år och uppgår till ett värde av 65 MSEK.

Som ett ledande transport- och logistikföretag har DB Schenker högt ställda krav på en stabil och säker IT-leverans. Företagets affärskritiska applikationer måste fungera dygnet runt.

- Det är viktigt för oss att vi har en IT-partner som har förmågan att förstå vår verksamhet och möta vårt behov av ett modernt, effektivt och verksamhetskritiskt IT-stöd, säger Maria Magnusson, chef Application Management på DB Schenker. Vi har haft ett mångårigt samarbete med CGI och vår befintliga leverans hanteras och utvecklas i linje med våra förväntningar. Det kändes därför naturligt att utöka och förlänga samarbetet att även inkludera ett avtal för utveckling och förvaltning av våra verksamhetsnära applikationer.

- Vi är otroligt glada för det nära samarbete vi har med DB Schenker, säger Pär Fors, Sverigechef för CGI. En viktig förutsättning för vår långsiktiga kund- leverantörsrelation är den kunskap vi byggt upp om DB Schenkers verksamhet. Vi ser det nya avtalet som en del i det arbetet och vi ser fram emot att även fortsättningsvis få tillgodose DB Schenkers nuvarande och framtida behov.

För mer information, vänligen kontakta:
Alexandra Kärnlund, PR- och kommunikationsansvarig, CGI Sverige, telefon: 08-671 0662, e-mail: alexandra.karnlund@cgi.com

Om DB Schenker
DB Schenker ingår i Deutsche Bahn Group och är en ledande leverantör av internationella transport- och logistiktjänster. Med cirka 95 000 medarbetare runt hela världen erbjuds avancerade logistik- och transporttjänster som möter kundernas krav på kvalitet, enkelhet och miljöansvar.

Om CGI
CGI Group Inc grundades 1976 och är den femte största oberoende leverantören av tjänster inom IT och affärsprocesser i världen. Med cirka 68 000 medarbetare på kontor och globala leveranscenters i Amerika, Europa och Asien erbjuder CGI tusentals globala kunder en heltäckande tjänsteportfölj med avancerade konsulttjänster inom IT och affärsprocesser, systemintegration, applikationsutveckling och underhåll, drift och hantering av infrastruktur samt ett brett sortiment av patenterade lösningar. CGI har en årlig omsättning på över 10 miljarder CAD och en orderstock på drygt 20 miljarder CAD. CGI:s aktier är noterade på TSX (GIB:A) och NYSE (GIB). Webb: www.cgi.com.