Stockholm, Sverige, 5 November 2013

– Hanterar utveckling och förvaltning av kritisk betalningsinfrastruktur

CGI, Sveriges största IT-tjänsteföretag, får fortsatt förtroende från Bankgirot att hantera förvaltning och utveckling av Bankgirots betalningsinfrastruktur, som hanterar majoriteten av svenska massbetalningar och behandlar cirka 15 miljoner betalningar per dag.

Bankgirot har sedan 2008 outsourcat förvaltnings- och utvecklingstjänster för både befintliga och nya IT-system till CGI, ett samarbete som nu förlängs genom ett nytt avtal som gäller till och med 2018, med möjlighet till förlängning i ytterligare två år.

- Som clearinghus hanterar Bankgirot merparten av massbetalningar i Sverige varför det är en förutsättning att våra system alltid måste fungera och alltid leverera transaktioner i rätt tid och till rätt konto. Det ställer mycket höga krav på tillgänglighet, kvalité och riskhantering i IT-miljön. Vi har etablerat ett nära och långsiktigt samarbete med CGI och uppskattar deras engagemang för att hjälpa oss att utveckla betaltjänster som ökar våra kunders konkurrenskraft. Vi har därför valt att förlänga samarbetet med CGI ytterligare, säger Birgitta Simonsson, VD på Bankgirot.

- Vi är glada över att få förtroendet att jobba vidare med Bankgirots viktiga betalningsapplikationer, säger Björn Ivroth, Sverigechef på CGI. Inom CGI hjälper vi mer än 2 500 finansiella institutioner i över 40 länder med de mest effektiva och innovativa tjänsterna. Vi hoppas nu ta det nära och långsiktiga samarbete vi redan etablerat med Bankgirot till nästa nivå genom att dra nytta av hela CGI-koncernens kompetens när det gäller innovativa betalningslösningar.
 

För mer information, vänligen kontakta:
Jonas Rodny, kommunikationschef, tel: 08-725 64 01, e-post: jonas.rodny@bankgirot.se
Malin Westlund, PR- och kommunikation, CGI Sverige, tel: 073-75 000 66, e-post: m.westlund@cgi.com

 

Om CGI
CGI Group Inc grundades 1976 och är den femte största oberoende leverantören av tjänster inom IT och affärsprocesser i världen. Med cirka 69 000 medarbetare på kontor och globala leveranscenters i Amerika, Europa och Asien erbjuder CGI tusentals globala kunder en heltäckande tjänsteportfölj med avancerade konsulttjänster inom IT och affärsprocesser, systemintegration, applikationsutveckling och underhåll, drift och hantering av infrastruktur samt ett brett sortiment av patenterade lösningar. CGI har en årlig omsättning på över 10 miljarder CAD och en orderstock som överskrider 18 miljarder CAD. CGI:s aktier är noterade på TSX (GIB:A) och NYSE (GIB). Webb: www.cgi.com.