Stockholm, 16 Februari 2016

CGI medverkar för fjärde året i rad som ett av de ledande företagen inom Womentor, ett strategiskt initiativ från IT&Telekomföretagen som syftar till att öka andelen kvinnliga chefer i branschen.

Womentor är ett mentor- och ledarskapsprogram som inte riktar sig enbart till enskilda individer, utan även kräver att hela företaget skriver under på att vara aktiva i ett förändringsarbete. 2016 års Womentor-program har målsättningen att andelen kvinnliga ledare ska överstiga 40 procent år 2025, jämfört med dagens genomsnitt på 28 procent.

-       CGI:s deltagande i Womentor hjälper oss att lyfta fram kvinnor som vill fortsätta karriären och utvecklas i sina ledarroller, vilket i förlängningen gynnar företagets tillväxt och framgång. säger Pär Fors, Sverigechef CGI. Vi vill att CGI ska vara det självklara valet för kvinnor i IT-branschen.

På CGI har jämställdhetsarbetet börjat ge resultat. Företaget har till exempel en högre andel kvinnor i ledande positioner än snittet i branschen och har nyligen utsetts till Top Employer i Sverige 2016, en utmärkelse till företag som erbjuder sina medarbetare de bästa förutsättningarna.

-       Jämställdhet är en prioriterad fråga för mig och genomsyrar mitt dagliga arbete, såväl i diskussioner med medarbetarna på något av våra 30 kontor i Sverige, som i möten med andra företagsledare, säger Pär Fors, Sverigechef CGI.

Läs mer på www.womentor.se