Stockholm, Sverige, 23 Januari 2014


- Nytt avtal om applikationsförvaltning och -utveckling

CGI, Sveriges största IT-tjänsteföretag, har tecknat avtal med Trafikverket om applikationsförvaltning och -utveckling, ett uppdrag som ska ske i samarbete med Trafikverkets egen IT-verksamhet. CGI ska tillhandahålla resurser till projekt och förvaltningsuppdrag, där Trafikverket initialt leder och fördelar arbetet. Kopplat till Trafikverkets förvaltningsstyrning, kommer CGI hjälpa Trafikverket att omvandla resursåtaganden till funktionsåtagande, under CGI:s ledning. Avtalet löper över 4 år med option på ytterligare 2 + 1 år, och uppgår till ett värde av cirka 1,3 miljarder kronor.

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart samt för byggande, drift och underhåll av de statliga vägarna och järnvägarna. Trafikverket har 6 500 medarbetare och huvudkontoret är i Borlänge. Leverans kommer att ske på plats i Borlänge samt från nearshore-center i Sverige och Europa samt med stöttning av kompetens från hela CGI-koncernen globalt.

- Vi är mycket stolta över förtroendet och ser fram emot att få bidra med vår erfarenhet och expertis för att hjälpa Trafikverket att utveckla sin verksamhet. Med vår lokala närvaro och tillgång till specialister över hela världen kan vi som strategisk partner hjälpa Trafikverket med kostnadseffektiva och smarta IT-lösningar som gynnar både Trafikverket och medborgarna, säger Bengt-Göran Kangas, ansvarig för offentlig sektor på CGI Sverige.

I uppdraget samarbetar CGI med Knowit, Headlight och Altran.

För mer information, vänligen kontakta:
Bengt-Göran Kangas, ansvarig för offentlig sektor, CGI Sverige, tel: 08-517 677 32, e-post: bengt.goran.kangas@cgi.com

Åsa Thoft, PR- och kommunikationsansvarig, CGI Sverige, tel: 070-1919 384, e-post: asa.thoft@cgi.com

Om CGI
CGI Group Inc grundades 1976 och är den femte största oberoende leverantören av tjänster inom IT och affärsprocesser i världen. Med cirka 68 000 medarbetare på kontor och globala leveranscenters i Amerika, Europa och Asien erbjuder CGI tusentals globala kunder en heltäckande tjänsteportfölj med avancerade konsulttjänster inom IT och affärsprocesser, systemintegration, applikationsutveckling och underhåll, drift och hantering av infrastruktur samt ett brett sortiment av patenterade lösningar. CGI har en årlig omsättning på över 10 miljarder CAD och en orderstock som överskrider 18 miljarder CAD. CGI:s aktier är noterade på TSX (GIB:A) och NYSE (GIB). Webb: www.cgi.com.