Stockholm, Sverige, 29 September 2014

När Sparbanken 1826, Frosta Sparbank och delar av Öresundsbanken gick samman och bildade Sparbanken Skåne ökade kraven på en effektiv intern kommunikation och samordning. Sparbanken 1826 hade nyligen upphandlat en ny intranät-plattform. Kunde denna svara upp till den nya bankgruppens gemensamma behov? Ett intranät som dels skulle bidra till att skapa samsyn kring den nya bankens mission och värdegrund och stärka gemenskapen, dels effektivisera det dagliga arbetet, bland annat genom att underlätta kunskapsöverföring? Ja, genom ett tätt samarbete mellan HR- och marknadsavdelningen har man lyckats skapa en effektiv plattform för kommunikation och samarbete för bankens medarbetare.

Sparbanken Skåne

Inspiration hämtades bland annat från Oskarshamns kommun där IT-tjänsteföretaget CGI har utvecklat en intranätslösning som inkluderar många funktioner liknande de som används i sociala medierna. Medarbetarna kan bland annat kommentera och dela varandras artiklar och inlägg, vilket gör att goda idéer och exempel snabbt sprids. Denna ”sociala-medier-känsla” har blivit ett ben som Sparbanken Skånes nya intranät vilar på. Innehållet är organisatoriskt och personligt anpassat, så att det som är mest relevant och nödvändigt går snabbt att hitta, och varje medarbetare har sin egen sida som han eller hon kan utveckla efter sina behov. Det andra benet är funktioner och verktyg för samarbete. Här finns virtuella samarbetsrum där medarbetare kan dela dokument. Naturligtvis används även intranätet för att sprida information, från ledningen men också från andra enheter och enskilda medarbetare. Även här vill man uppmuntra till interaktivitet, det är enkelt att kommentera och ställa frågor till ledning och andra informationslämnare.

– Ett exempel är vår intern-TV där vi via intranätet ”sänder” en filmad intervju med t ex vår VD. Med det nya intranätet kan vi nu sätta upp en chat en stund efter inslaget där medarbetarna kan ställa frågor till den intervjuade., säger Jörgen Svensson Dahl, kommunikationschef på Sparbanken Skåne.

Jörgen poängterar vikten av att samarbeta över organisationsgränser och ta in kompetens från såväl IT, marknad och kommunikation som HR.

– Det är en utmaning att skapa ett intranät som ska användas av många olika individer, med olika bakgrunder och behov. Därför är det bra om sammansättningen av utvecklingsteamet också speglar olika intressen, säger Jörgen Svensson Dahl.

Andra viktiga framgångsfaktorer för att underhålla ett funktionellt intranät som verkligen underlättar arbetet, är att vara lyhörd för användarna och att regelbundet uppdatera platsens innehåll och funktioner.

– När projektet startade genomförde banken en nollmätning i samband med den årliga medarbetar-enkäten. Tanken är att denna ska följas upp vid nästa tillfälle för att undersöka användarnas nöjdhet i avsikt att kontinuerligt utveckla och förbättra intranätet, säger Susanne Petersén, kundansvarig, CGI.
 

För mer information, kontakta:
Alexandra Kärnlund, kommunikationsansvarig, CGI, telefon: 08-671 0662, email: alexandra.karnlund@cgi.com