Stockholm, 11 Juli 2016

CGI, Sveriges största IT-tjänsteföretag, har tecknat ett nytt ramavtal med Boverket avseende IT-konsulttjänster för utveckling, förvaltning och support av myndighetens egenutvecklade IT-stöd samt webbplatser. Syftet med upphandlingen var att ingå avtal med en leverantör som kan erbjuda en kvalitativ och stabil leverans och som är specialister på efterfrågade tjänster. Avtalet är tecknat för två år med option på ytterligare två års förlängning.

Boverket är förvaltningsmyndighet för frågor om byggd miljö, hushållning med mark- och vattenområden, fysisk planering, byggande och förvaltning av bebyggelse, boende och bostadsfinansiering. Myndigheten arbetar bland annat med att ta fram föreskrifter och vägledningar, ansvara för uppföljningen av tillämpningen av plan- och bygglagen och för tillsyn över energideklarationer, samt att administrera statliga stöd och bidrag.

– Genom det nya avtalet, som täcker in fler områden än tidigare, kan vi erbjuda en helhetsleverans till Boverket, säger Julie Améen, chef för Offentlig sektor vid CGI Sverige. Att Boverket får tillgång till rätt resurser i rätt tid är en central del i uppdraget och är också en förutsättning för en kvalitativ och stabil leverans. Vi ser fram emot att få bidra till utvecklingen av Boverkets IT-miljö som vi är övertygade om kan möta såväl befintliga som framtida behov.  

För mer information, vänligen kontakta:
Alexandra Kärnlund, PR- och kommunikationsansvarig, CGI Sverige, telefon: 08-671 0662, e-mail: alexandra.karnlund@cgi.com  

Om CGI
CGI Group Inc grundades 1976 och är den femte största oberoende leverantören av tjänster inom IT och affärsprocesser i världen. Med cirka 65 000 medarbetare på kontor och globala leveranscenters i Amerika, Europa och Asien erbjuder CGI tusentals globala kunder en heltäckande tjänsteportfölj med avancerade konsulttjänster inom IT och affärsprocesser, systemintegration, applikationsutveckling och underhåll, drift och hantering av infrastruktur samt cirka 150 patenterade lösningar. CGI har en årlig omsättning på över 10 miljarder CAD och en orderstock på drygt 20 miljarder CAD. CGI:s aktier är noterade på TSX (GIB:A) och NYSE (GIB). Webb: www.cgi.com.