Stockholm, 16 Maj 2016

CGI, Sveriges största IT-tjänsteföretag, har fått förtroende att förvalta och utveckla den koncernövergripande IT-driften för installations- och serviceföretaget Assemblin. Tillgång till kvalitativ kompetens för att långsiktigt utveckla koncernens centrala IT-drift till en mer processorienterad och effektiv leverans var en viktig förutsättning för det nya outsourcingavtalet. Avtalet, som omfattar Assemblins verksamheter i Sverige, Norge och Finland är tecknat för fem år och uppgår till ett värde av 75 MSEK.

Skalbara standardiserade tjänster inom infrastruktur och kommunikationsområdet, applikatorisk drift och support blir en del av leveransen för att möta Assemblins behov av ett modernt och verksamhetsnära IT-stöd. Assemblinkoncernen är ett ledande installations- och serviceföretag på den nordiska marknaden som utformar, installerar och underhåller tekniska system för el, värme, sanitet och ventilation i kontor, arenor, shoppingcenter, bostäder och industrier. Genom avtalet med CGI vill företaget säkerställa en framtida utveckling av det centrala IT-stödet.

-Med CGI får vi en flexibel driftform baserad på standardiserade tjänster och en IT-partner som kan stödja oss i vår utveckling och expansion på den nordiska marknaden säger Roger Dahlqvist, Driftchef på Assemblin.

I många nya avtal har möjligheten till transformation blivit en viktig del. Resurser som frigörs genom att överlåta driften till en outsourcingleverantör kan användas till att utveckla nya affärsmodeller. Att modernisera sina it-system för att möta marknadens krav på utveckling och ökad digitalisering blir en alltmer central fråga. I samarbetet med Assemblin är denna utveckling en viktig komponent.

-Vi ser fram emot att påbörja ett nära samarbete med Assemblin där vi kan tillsammans kan utveckla de centrala drifttjänsterna men också verksamhetens IT-stöd som helhet, säger Pär Fors, Sverigechef för CGI. Genom vår långa erfarenhet inom området för drift- och utveckling ser vi att vi kan möta såväl Assemblins nuvarande som framtida behov.

 

För mer information, vänligen kontakta:
Alexandra Kärnlund, PR- och kommunikationsansvarig, CGI Sverige, telefon: 08-671 0662, e-mail: alexandra.karnlund@cgi.com

Thomas Rebermark, Informations- & Marknadschef, Assemblin, +46 (0)10 475 39 81, e-mail: thomas.rebermark@assemblin.se

 

Om Assemblin:

Assemblin är ett av Nordens ledande installations- och serviceföretag med verksamhet i Sverige, Norge och Finland. Vi utformar, installerar och underhåller tekniska system för el, värme, sanitet och ventilation i kontor, arenor, shoppingcenter, bostäder och industrier med den multidisciplinära koncernens styrka och det lokala företagets personliga närvaro. Vår omsättning är cirka 7 miljarder SEK och med mer än 5 000 medarbetare på över 100 orter i Norden finns vi där du är. För dig. Läs mer på: www.assemblin.se

 

Om CGI

CGI Group Inc grundades 1976 och är den femte största oberoende leverantören av tjänster inom IT och affärsprocesser i världen. Med cirka 65 000 medarbetare på kontor och globala leveranscenters i Amerika, Europa och Asien erbjuder CGI tusentals globala kunder en heltäckande tjänsteportfölj med avancerade konsulttjänster inom IT och affärsprocesser, systemintegration, applikationsutveckling och underhåll, drift och hantering av infrastruktur samt cirka 150 patenterade lösningar. CGI har en årlig omsättning på över 10 miljarder CAD och en orderstock på drygt 20 miljarder CAD. CGI:s aktier är noterade på TSX (GIB:A) och NYSE (GIB). Webb: www.cgi.com.