Stockholm, 27 Januari 2016

CGI, Sveriges största IT-tjänsteföretag, har fått fortsatt förtroende att förvalta och utveckla IT-driften för Ahlsellkoncernen. Det är tredje gången parterna förlänger avtalet och under det mångåriga samarbetet har IT-leveransen kontinuerligt utvecklats för att möta Ahlsells behov av ett modernt, effektivt och verksamhetskritiskt IT-stöd. Avtalet är tecknat till och med 2019.

Leveransen, som omfattar bland annat teknisk och applikatorisk IT-drift, kommunikationstjänster och servicedesk, är fullt ut uppbyggd utifrån formen för ”capacity-on-demand”, det vill säga tjänster efterfrågas rörligt utifrån behov. Modellen har utvecklats betydligt de senaste åren, mycket som följd av de kostnadsbesparingar som kunderna kan uppnå. Skalbarheten medför en flexibel och kostnadseffektiv leverans som kontinuerligt och på ett enkelt sätt formas efter Ahlsells aktuella behov.

Som ett ledande grossistföretag har Ahlsell högt ställda krav på en stabil och säker IT-leverans. Företagets affärskritiska applikationer måste fungera dygnet runt.

- Det är oerhört viktigt för oss att vi har en IT-partner som verkligen har förmågan att förstå vår verksamhet och bidra till utvecklingen av vårt IT-stöd, säger Kenneth Larsson, IT-chef på Ahlsell. Genom att förlänga samarbetet med CGI försäkrar vi oss om fortsatt hög kvalitet, tillgång till spetskompetens när vi verkligen behöver den och samtidigt får vi en kostnadseffektiv leverans.

- Ahlsell har stor förståelse för hur IT används för att effektivisera affärsprocesser och för verksamhetens kontinuerliga utveckling, säger Pär Fors, Sverigechef på CGI. Vi har genom vårt långa och nära samarbete byggt upp djup kunskap om Ahlsells verksamhet. Det är en mycket viktig aspekt för det nu förnyade avtalet och vi ser fram emot att även fortsättningsvis få tillgodose Ahlsells nuvarande och framtida behov.

För mer information, vänligen kontakta:
Alexandra Kärnlund, PR- och kommunikationsansvarig, CGI Sverige, telefon: 08-671 0662, e-mail: alexandra.karnlund@cgi.com

Om CGI
CGI Group Inc grundades 1976 och är den femte största oberoende leverantören av tjänster inom IT och affärsprocesser i världen. Med cirka 65 000 medarbetare på kontor och globala leveranscenters i Amerika, Europa och Asien erbjuder CGI tusentals globala kunder en heltäckande tjänsteportfölj med avancerade konsulttjänster inom IT och affärsprocesser, systemintegration, applikationsutveckling och underhåll, drift och hantering av infrastruktur samt cirka 150 patenterade lösningar. CGI har en årlig omsättning på över 10 miljarder CAD och en orderstock på drygt 20 miljarder CAD. CGI:s aktier är noterade på TSX (GIB:A) och NYSE (GIB). Webb: www.cgi.com.