Primary tabs

Lämnade du storstan för en annan storstad eller en mindre ort och börjar längta hem? Eller är du nu redo för en förändring och ser din framtid på en annan ort? CGI finns på 30 orter runt om i Sverige. Där du vill vara, där finns vi.

Som konsult hos oss på CGI får du möjlighet att vara med och förändra på riktigt. Du får skapa lösningar tillsammans med våra kunder, som bidrar till att skapa hållbara resultat för det samhälle vi lever i. Det kan handla om att skapa effektiva och innovativa lösningar som hjälper våra kunder att leverera bättre service, öka sin säkerhet eller effektivisera sin verksamhet.

Att jobba på CGI innebär en omväxlande vardag. Du kan jobba i små, korta projekt på några månader till stora, långa åtaganden. Vi deltar i och driver projekt och åtaganden på plats hos våra kunder, men främst från våra lokala kontor. Vi arbetar såväl enskilt som tillsammans med andra kollegor i våra uppdrag. Våra uppdrag genomförs med stöd av etablerade metoder och modeller som baseras på branschstandarder. Vi har alltid användaren och tillgängligheten i fokus och vi hjälper våra kunder att ta tillvara på den digitala världens möjligheter. Hos oss får du möjlighet att arbeta mot både offentliga och privata kunder.

CGI har ett kontor nära dig, oavsett var du bor

CGI:s kombination av global och lokal närvaro, med kontor på 30 orter i Sverige, ger nöjda kunder men innebär även att du som anställd alltid har ett kontor nära dig oavsett var du bor! Välkommen hem, välkommen till CGI!

Tre CGI konsulter

Vi tror på tanken att vi når längre om vi trivs ihop och jobbar tillsammans. Varje dag bygger vi varandra, våra kunder och vår verksamhet.

Som konsult hos oss får du utrymme att påverka och erbjuds en global arena med möjlighet att växa i ansvar, prova nya roller och se nya sammanhang. Din karriär och personliga utveckling bygger vi tillsammans.

 

Aktieprogram och delägarskap

Som delägare har du möjlighet att påverka och i vårt aktieprogram matchar CGI ditt bidrag, krona för krona upp till 3% av din månadslön.

Friskvårdsbidrag

Vi erbjuder ett årligt friskvårdsbidrag på 3000 kr.

Föräldralön

Vi betalar upp till cirka 90% av din lön under den första tiden hemma.

Interna karriärvägar och kompetensutveckling

Din karriär och personliga utveckling bygger du tillsammans med våra engagerade ledare.

Pensionslösningar

Vi erbjuder attraktiva och förmånliga pensionslösningar.

Personalbil

Personalbilen används som en privatbil men leasas av CGI.

Trygg anställning

På CGI anställs du med kollektivavtal och försäkringar.

Work-life balance

Flexibla arbetstider och möjlighet att välja varifrån du vill arbeta ger dig möjlighet till balans mellan privatliv och arbete.