Primary tabs

Vad gör du i din nuvarande roll?

Inger Hultberg

Jag är senior verksamhetskonsult och ansvarar för verksamhetsområdet "IFO/familjerätt och flykting", vilket innebär individ-och familjeomsorgen som omfattar ekonomiskt bistånd, missbruksvård och stöd till barn, unga och deras familjer. 

Ett viktigt fokus är att arbeta i införandeprojekt med nya kunder, där vi får vara vägledande och stöttande för kunden i att anpassa systemet på bästa sätt med hänsyn till varje kunds unika förutsättningar, utan att ge avkall på rättssäkerhet, användbarhet och best practice. Det är ett högt tempo, många fotombyten och mycket kunskap som ska tas fram och omsättas i systeminställningar, alltid i samarbete med kunden; teknik, system och verksamhet i en skön blandning. I projekten ansvarar jag också för utbildning av systemadministratörer och superanvändare.

Jag jobbar också med kortare införanden av nya funktioner för befintliga kunder; just nu är det stor aktivitet kring digitala medborgartjänster såsom e-ansökan för ekonomiskt bistånd där vi har ett samarbete med andra enheter inom CGI.

Ett annat viktigt fokus i min roll är de långa stabila kundrelationerna, där kontinuitet och kunskap om kommunen ger förutsättningar att stötta kunden långsiktigt men också själv lära av kommuners utvecklingsarbete. Jag är även mentor till nya kollegor, vilket har lärt mig mycket om mig själv och vad jag kan bidra med.

 

Varför väljer du att jobba på CGI och med Treserva?

Jag såg möjligheten att utvecklas i nya riktningar efter att ha arbetat inom kommunal verksamhet i Göteborgs stad och då senast med införandet av Treserva och den nya systemförvaltningen. Jag insåg då att jag hade samlat tillräcklig erfarenhet för att kunna omsätta det i nya utmaningar för mig själv och till nytta för andra kommuner.

Som verksamhetskonsult har man en unik kombination av verksamhetskunskap och systemexpertis som blir till stor nytta för kunden, samtidigt som man får vara nära den utveckling som görs inom CGI och ibland också bidra till den med egen eller kunders kunskap. Att jobba med Treserva innebär att få ha kvar kontakten med den kommunala organisationen och få lära av den, samtidigt som man får vara en del av systemets utveckling och ta del av många skickliga kollegors kunnande inom alla områden – digitalisering av medborgartjänster, mobila arbetssätt, socialt arbete, lagstiftning, systemutveckling, tester, teknik och integrationer, allt ryms inom detta system.

 

Vad är det som gör att du trivs så bra med ditt jobb idag?

Komplexiteten, friheten, kollegorna och mest av allt kundkontakten. Det är viktigt för mig att verkligen få vara med och göra skillnad för våra kunder i deras arbete med såväl medarbetare som medborgare – för ett mer användarvänligt system och ett mer tillgängligt samhälle. Jag får jobba självständigt, resa mycket och se nästan alla landets kommuner inifrån: det är utvecklande i sig för en nyfiken människa.

 

På vilket sätt känner du att du utvecklats under din tid på CGI?

I början handlade det mycket om att bredda och fördjupa kunskapen om systemet, delta i tester och utvecklingsarbete. På senare tid är det i dialogen med kunder som jag märkt att jag trivts bäst och också utvecklats mest. Det är i förståelsen av kommunernas utmaningar som vi har vår styrka och professionalitet: när vi kan förmedla den insikten vinner vi förtroende. I de lyckade samarbetena växer den ömsesidiga respekten och självrespekten. Det har också varit viktigt för mig att få ett utrymme från arbetsgivaren/CGI att utforma mitt arbete med kunderna med någorlunda självständighet, samtidigt som det har funnits stöd när jag behövt det. Idag känner jag mig mycket trygg i min roll.

 

Varför tycker du att man ska söka jobb hos oss på Treserva? 

För att bidra med kunskap, kompetens och nyfikenhet till utvecklingen av ett system som kan göra skillnad för Sveriges kommuner, dess anställda och medborgare. Din kunskap behövs!