Ett engagerat åtagande för kontinuerlig utveckling

Vi vet att en av de viktigaste komponenterna i vår framgång är de talanger, färdigheter och kunskaper som människor som kommer till oss besitter– medlemmar som du. Vi strävar efter att skapa en stimulerande miljö där du kan nå din högsta potential genom kontinuerligt lärande, kunskapsutbyte och en innovativ anda som genomsyrar hela verksamheten. En miljö som skapar förutsättningar för dig att nå dina uppsatta karriärmål.

Genom inlärnings- och utvecklingsprogram, utmanande- och vidsträckta uppdrag samt via lediga tjänster kommer du att hitta det du behöver för att finslipa dina färdigheter och lyckas.

 

Förvärv av kunskap och färdigheter

Utöver de tekniska och professionella- och utbildningsprogram som vi erbjuder på CGI, finns det en mängd inlärningsmöjligheter som tillhandahålls av CGI´s Leadership Institute. Här kan du få hjälp med att utveckla dina ledarförmågor och stärka dina kunskaper inom ditt eget expertområde, exempelvis:

  • CGI 101: seminarier för ledare som går igenom CGI från A till Ö med chefspresentationer, praktiska fallstudier och nätverksövningar.
  • Projektledningsprogram: ett antal skräddarsydda inlärnings- och utvecklingsmöjligheter utformade för att upprätthålla och stärka CGI:s imponerande leveransframgångar.
  • Personal Development Kiosk (PDK): dygnet-runt-tillgång till en mängd inlärningsresurser online och ett stort online-bibliotek med böcker och referensmanualer.

Kunskapsöverföring

Genom att gå med i CGI:s tekniska och funktionella nätverk kan du dra nytta av kontinuerligt förvärv och utbyte av kunskap i realtid. Här kan du få tillgång till och dra nytta av andras expertis, samarbeta om problemlösning, återanvända samt dela med dig av de senaste kunskaperna i vår ständigt utvecklande bransch.

 

Melanie Gallant, Director of ConsultingCGI har tagit fram olika nätverk som gör att jag kan ha kontakt med mina kollegor från hela världen. Och det ger oss en möjlighet att dela resurser, vad vi lärt oss, bästa metoder och verkligen arbeta tillsammans som ett smidigt leveransteam till förmån för våra kunder.

Melanie Gallant, Director of Consulting  

Kreativitet och innovation

Oavsett vilken tjänst eller branschsektor du arbetar i blir du kontinuerligt uppmuntrad att vara kreativ, hitta lösningar till kunderna och hjälpa till att nå framgångar. Dessutom blir du inbjuden att dra nytta av dina kunskaper och färdigheter i att utveckla återanvändningsbar metodik, affärsprocesser, mjukvarukod och andra immateriella tillgångar.

 

Utveckling genom synergimöjligheter

På CGI arbetar vi med att leverera lösningar som förstärker vår globala förmåga, vilket i sin tur ger dig många möjligheter att utveckla dina egna färdigheter och stärka din karriär. Genom att arbeta i synergi med projektteam får du möjlighet att lära av andra. Våra team är uppbyggda så att du ska kunna dra nytta av andra teammedlemmars kunskaper, personer som har olika erfarenheter och bakgrund vilket främjar innovation, problemlösning och leverans av CGI:s fulla potential.