Hur ser utvecklingsmöjligheterna ut på CGI, enligt dig?

CGI:s breda kundportfölj inom offentlig sektor ser jag som en stor möjliggörare till spännande uppdrag. Jag tror många myndigheter är förbi digitalisering men fortfarande kämpar med sin digitala transformation – att hitta nyttan med digitalisering. Här tror jag CGI med sin breda kompetens kan få komplexa uppdrag, vilket jag ser som en stor utvecklingsmöjlighet. Att få jobba med alla mina intresseområden: kommunikation, förändringsledning och servicedesign kombinerat med behov/användaren i centrum, samt att få jobba i komplexa uppdrag, ser jag som en stor utvecklingsmöjlighet. 

Varför valde du att börja jobba på CGI?

Jag kom till CGI vid ett förvärv men hittills har uppdragen som CGI erbjudit mig varit så spännande att jag vill vara kvar och aktivt vara en del av detta. 

Jag valde inte CGI från början, men jag har valt att vara kvar på CGI eftersom jag fått gå in i så spännande uppdrag.

Vad är det bästa med CGI?

Tyngden inom offentlig sektor men också spetskompetensen inom IT-området, som jag själv inte kommer ifrån. Jag har det senaste året lärt mig väldigt mycket och de jag har jobbat med har varit väldigt trevliga. Trots att vi inte har samma kompetens eller bakgrund. 

Berätta om ett uppdrag som du tyckt varit extra spännande.

Jag har precis avslutat ett innovativt samverkansprojekt mellan fyra myndigheter. I projektet utgår vi ifrån livshändelser och användaren (inte verksamheternas processer) när vi ska bygga ett första steg mot en gemensam digital ingång för privatpersoner till det offentliga Sverige. Projektet har varit utmanande, men också så otroligt spännande eftersom jag personligen är driven utifrån ett användarperspektiv. Att få vara med i ett innovations- och samverkansprojekt som är så komplext har varit extremt lärorikt.