Berätta om ditt senaste uppdrag.

Jag har många uppdrag just nu mot en kund till CGI, men det som sticker ut mest är uppsättning av en ny logserver inom leveransen. Grundtanken med logservern är att samla in data för vidare analys med cybersäkerhetssyfte, men jag ser stora möjligheter till att kunna använda logservern för andra syften också.

Hur tycker du att CGI har stöttat dig i din utvecklingsresa? 

Jag har fått en stor stöttning från CGI med att kunna utvecklas vidare. När jag har kommit med goda argument till varför jag borde utveckla min kompetens, har CGI stöttat mig till 100 procent.

Det bästa med att jobba inom Utilities är att jag får ”fria tyglar” i mina uppdrag.

Vilken egenskap/kompetens är avgörande för din roll?

Egenskaper som jag tycker är viktiga i mitt arbete är en stor nyfikenhet och en öppenhet till nya förslag eller nya sätt att arbeta, en envishet när det inte vill gå som det ska och en vilja att lära sig nya saker hela tiden och utmana sig själv.

Vad är det bästa att jobba inom Utilities?

Det är högt i tak mellan kollegor, vi får kontinuerligt nya uppdrag som är utmanande och givande och jag får ”fria tyglar” i mina uppdrag.

Händer något spännande inom ditt område just nu? 

Logserver-projektet är det mest intressanta som händer just nu. Jag ser stora möjligheter att kunna vidareutveckla denna lösning till många andra kunder och IT-lösningar.