Raimo har över 25 års erfarenhet i olika ledande roller inom IT-, gruv- och rymdindustrin. I detta har han byggt upp en omfattande erfarenhet inom verksamhetsutveckling, ledning, kvalitetssäkring, leverans och kundansvar. Raimo brinner för Norr och Norrbotten och vara en möjliggörare för företag och myndigheter att lyckas med sina digitaliseringsinitiativ likväl som metod och lösningar för att klara av nödvändig omställning mot mer hållbara verksamheter