I rollen som Director Consulting Delivery inom området HRM- och lönesystem driver Mats projektleveranser och kundförvaltning och även affärs- och konceptutveckling. Han leder ett team av mycket erfarna applikationskonsulter som arbetar med införandeprojekt och kvalificerad support till våra löne- och HR-kunder.