Jakob Appelquist har bred erfarenhet inom IT-säkerhet och kringliggande tjänster. Erfarenheten är både från ett djupt tekniskt perspektiv samt från ledarroller. På CGI har Jakob rollen som SOC Arkitekt där han på ett strategiskt plan leder utvecklingen av den svenska SOC:en.