Henrik Ahlberg är senior Rådgivare inom CGI Managed IT Services med fokus på affärsutveckling, IT-transformation och multicloud lösningar. 

Hans expertområde, förutom att agera Lead Solution Architect i komplexa affärer, är att analysera, designa och transformera IT landskapet för att möta verksamheters nya behov med hjälp av moderna strukturer och processer.