Hanna Svensson är Practice Lead Dynamics, Scandinavia, på CGI. Hennes fokus är på att leda CGI:s arbete med ”Dynamics 365”-erbjudanden, vilket innebär bland annat att tillse att det finns rätt resurser på plats och även hela tiden utveckla erbjudandeportföljen, i linje med marknadens behov.  

Hanna har sedan 2011 arbetat i konsultbranschen i olika roller, men har genom hela sitt arbetsliv arbetat med både ekonomiska processer och produktionsprocesser – något som ligger helt i linje med Dynamics 365. Det viktigaste för Hanna i sitt arbete är att underlätta vardagen för både människor och företag, genom att skapa förutsättningar för att ta bra beslut och effektivisera samt automatisera processer för att skapa tid för att fokusera på viktigare saker. Hennes ledord är att vara skillnaden, som gör skillnaden.