I rollen som Engagement Manager har Fredrik erfarenheter av att leda projekt och affärsprocesser för kunder inom privat och offentlig sektor. Han hanterar såväl säljprocesser som avtalsförhandlingar inom områdena för    e-ID och eSign. Fredrik har en bred kompetens gällande erbjudande av paketeringar av tjänster och hitta lösningar efter kundens behov.