Cecilia brinner för att bygga relationer med partners och kunder. Med ett särskilt engagemang inom cloudbaserade HR-tjänster för hon affärsdialoger och lösningsdiskussioner med befintliga och potentiella kunder.